Çılgın Projelerin Ötesinde
TOKİ, Devlet ve Sermaye

Sadece konut meselesinin ekonomi-politiğini değil, Türkiye’de devlet rejiminin toplam ekonomi-politiğini anlamak için elzem bir çalışma.

“Bizlerin görüş alanına kentsel ölçekteki çılgınlaştırılmış mega projelerle, kayırmacılıkla, sansasyonlarla, her yerde birbirine benzeyen toplu konutlarla giren TOKİ esasen modern konut sektörünü kurmak olarak tarif edilebilecek uzun erimli bir sınıf projesinin günümüz Türkiyesi’nde aldığı formdur. Okuduğunuz kitabın temel amacı TOKİ’de cisimleşmiş otoriter devlet formunun altında yatan mekanizmayı açığa çıkarmaktır.”

Türkiye’de konut üretiminin bütünsel bir ekonomi-politik analizini sunan Çılgın Projelerin Ötesinde, özellikle 2003’ten itibaren gerçekleşen büyük dönüşüme odaklanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tümüyle devletin yeniden inşasında yüklendiği rolü gösteriyor.

TOKİ’nin ilk dönemi, konut üretimini “modernleştirmeyi” amaçlayan toplu konut üretiminin kurumlaştırıldığı 1980’den 2000’e uzanan dönem. 2003 sonrasındaki ikinci dönemde ise merkezî yürütmenin son derece güçlendirilmesiyle piyasalaştırma iç içe geçiyor. Havva Ezgi Doğru, emekçi sınıfları borçlandırarak “bağlayan” bu neoliberal siyaset içinde, sermaye fraksiyonları arasındaki mücadeleyi de konu ediyor.

Sadece konut meselesinin ekonomi-politiğini değil, Türkiye’de devlet rejiminin toplam ekonomi-politiğini anlamak için elzem bir çalışma.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nden yüksek lisans ve 2017’de York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Devlet teorileri, siyasal iktisat ve kentleşme konularında çeşitli çalışmaları ve makaleleri yayımlandı. 2019 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaya başladı.

Kitabın Adı Çılgın Projelerin Ötesinde
Alt Başlık TOKİ, Devlet ve Sermaye
ISBN 9789750531071
Yayın No İletişim - 3014
Dizi Araştırma-İnceleme - 494
Alan Ekonomi
Sayfa 232 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 30,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2021
Yazar Havva Ezgi Doğru
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit