Havva Ezgi Doğru

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden lisans, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü’nden yüksek lisans ve 2017’de York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Devlet teorileri, siyasal iktisat ve kentleşme konularında çeşitli çalışmaları ve makaleleri yayımlandı. 2019 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaya başladı.