Üç Dönem Bir Aydın:
Burhan Asaf Belge
(1899 – 1967)

Burhan Asaf Belge, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçerken yetişen ve bu dönüşümün getirdiği etkilerle şekillenen bir kuşağın üyesiydi. Ülkenin kaderinde söz sahibi olabileceği ihtimaliyle hareket eden, gücünü böylesi bir ihtimal üzerinde yoğunlaştırmaya çalışan bu kuşak, siyasal alanın kuruluşunda önemli roller oynadı.
Burhan Asaf Belge, imparatorluktan Cumhuriyet’e geçerken yetişen ve bu dönüşümün getirdiği etkilerle şekillenen bir kuşağın üyesiydi. Ülkenin kaderinde söz sahibi olabileceği ihtimaliyle hareket eden, gücünü böylesi bir ihtimal üzerinde yoğunlaştırmaya çalışan bu kuşak, siyasal alanın kuruluşunda önemli roller oynadı. Ancak rejimin kendi taleplerinin karşılığını oluşturmak ya da rejime yön vermek ancak iktidarın müsamahası ile söz konusu olabileceği için, bu müsamaha gösterilmediğinde fertlerin rolleri sınırlı kaldı. Burhan Asaf Belge, Kadro dergisi etrafında bir araya gelen isimlerle ve Kadro hareketinin faaliyetleri ile tanınıyordu.
Kapitalizmle sosyalizm arasında bir yol öneren, milli kalkınmacı bir perspektifle üretilen Kadro fikriyatı, rejim tarafından kabul görmediğinde, dergiyi bir araya getiren isimler farklı siyasal çevrelere dağıldılar.
Burhan Belge, hayatının sonraki döneminde gazeteciliği ile öne çıktı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazizme ve faşizme karşı bir dil kullandığı radyo programları yaptı. Çok partili döneme geçildiğinde Demokrat Parti çevresinde yer aldı. Zafer gazetesinde DP politikalarına dair, CHP ile polemiklere yoğunlaşan yazılar yazdı; DP’den milletvekili seçildi. 1960 darbesinin ardından tutuklandı; yazıları ve konuşmaları nedeniyle yargılandı.
Gençliğinde Spartakist görüşlerle girdiği siyasal arenadan sağ muhafazakâr bir perspektifle ayrıldı. Aytaç Yıldız, Üç Dönem Bir Aydın: Burhan Asaf Belge’de Cumhuriyet’in kuruluş devrinin ve ertesinin bir panoramasını, çok ayrıntılı bir biyografi üzerinden, kapsamlı bir analizle çiziyor.
 
1977 yılında Van’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (1997) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü
(2008) bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında kısa süre Berlin Freie Üniversitesi’nde, 2010-2011 akademik yılında ise Londra Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Oryantalizm: Tartışma Metinleri (Doğu-Batı Yayınları, 2007) adlı eserin editörlüğünü üstlenen Yıldız, halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Üst Başlık Üç Dönem Bir Aydın:
Kitabın Adı Burhan Asaf Belge
Alt Başlık (1899 – 1967)
ISBN 9789750508578
Kapak Burhan Belge Özel Arşivi
Yayın No İletişim - 1559
Dizi Araştırma-İnceleme - 259
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 326 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 269 gr
Perakende Satış Fiyatı 27,78 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2011
Yazar Aytaç Yıldız
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Nurgül Şimşek
Düzelti Ahmet Batmaz
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset