Aytaç Yıldız

1977 yılında Van’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (1997) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü
(2008) bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında kısa süre Berlin Freie Üniversitesi’nde, 2010-2011 akademik yılında ise Londra Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Oryantalizm: Tartışma Metinleri (Doğu-Batı Yayınları, 2007) adlı eserin editörlüğünü üstlenen Yıldız, halen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.