Avrupa’daki Müslümanlar teorik ve uygulamalı İslami bilgiyi nasıl ediniyorlar? Müslümanların bu konularda takip ettikleriotoriteler kimler? Avrupa bağlamında yeni Müslüman diskurları nasıl ortaya çıkıyor? Müslüman kimlikleri kimler tarafından ve hangi şartlarda üretiliyor?

Avrupa’daki Müslümanlar teorik ve uygulamalı İslami bilgiyi nasıl ediniyorlar? Müslümanların bu konularda takip ettikleriotoriteler kimler? Avrupa bağlamında yeni Müslüman diskurları nasıl ortaya çıkıyor? Müslüman kimlikleri kimler tarafından ve hangi şartlarda üretiliyor?

Bu kitap, bu soruların tamamına cevap arıyor. İslami bilginin Batı Avrupa ülkelerinde nasıl üretildiğini ve nasıl uygulandığını, konuyla ilgili kurumları, dinî otoriteleri ve Avrupa içerisinde birçok özel örneği kapsayan pratikleri göz önünde tutarak inceliyor. “Müslüman olmayan” bir ülkede yaşayan Müslümanların, içerisinde bulundukları ortama karşı ne tavır aldıkları; cami ve cami derneklerinin Avrupa’daki yaşama biçimleri; alternatif Müslüman söylemlerinin dile getirilmesinde Müslüman entelektüellerin rolü; imam ve “âlim”lerin Avrupa’daki sosyal ortam içerisinde nasıl eğitildikleri kitabın ele aldığı temel meselelerden yalnızca birkaçı.

Martin van Bruinessen ve Stefano Allievi’nin derlediği, önde gelen sosyolog ve antropologların katkıda bulunduğu bu kitap, çeşitli Avrupa ülkelerinde bu konularda gerçekleştirilen ampirik araştırmalardan oluşuyor. Bu çalışmaların her biri kendi alanında özel bir konum yaratmayı başarabilen, konusuna makul bir mesafe ve ısrarcı bir merakla sarılan makaleler. Avrupa’da yaşayan Müslüman örneklerin birçoğuna bu kitap aracılığıyla ulaşmak mümkün. Minhac-ül Kuran, Deobandiler, Barelviler, Tebliğ cemaati, Gülen cemaati, yeni dönemin “siber” fetvacı âlimleri ve müminleri...

 

Avrupa’da Müslüman Öznenin Üretimi, yalnızca İslam, antropoloji ve din alanlarına meraklı okuyucular için değil, Müslümanlık biçimlerinin Avrupa’da ne şekillerde yaşandığı ve bu varoluşun nasıl üretildiği sorularına ilgi duyabilecek herkes için önemli bir kaynak.

 

 

Kitapta yer alan bölümler
Batı Avrupa’da İslami Bilgi Üretimi: Disiplin, Yetki, Kişisel Arayış Martin van Bruinessen
Müslüman Sesler, Avrupalı Kulaklar: İslami Bilgi Üretimi ve Algı Arasındaki Uçurumun İncelenmesi Stefano Allievi
Gelişen Bir Avrupa İslamı: Hollanda’daki Minhac-ül Kuran Olayı M. Amer Morgahi
Dini Otorite Sosyal Eylem ve Siyasal Katılım: Paris’teki ‘Rue de Tanger Camisi’ne Dair Bir Olay İncelemesi Valérie Amiraux
Britanya’da İslami Reform Modeli: Müslüman Tarikatçılığı ile Daha Geniş Toplumla Bağlar Kurma Arasında Kalan Deobandiler Jonathan Birt, Philip Lewis
Ulus Ötesi Ulema, Avrupa Fetvaları ve İslami Otorite: Avrupa Fetva ve Araştırma Kongresi’ne Yönelik Bir Olay İncelemesi Alexandre Caeiro
Siber Fetvalar, Hutbeler ve Medya Kampanyaları: Yeni İzleyici Kitleleri Arayışındaki Amr Khaled ve Omar Bakri Ermete Mariani
Guéononcu Gelenekselcilik ve Avrupa İslamı Mark Sedgwick

1946 yılında Hollanda'nın Schoonhoven şehrinde doğdu. Utrecht Üniversitesinde fizik-matematik ve antropoloji-sosyoloji öğrenimi gördü. 1974-76 arasında Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin Kürt bölgelerinde saha araştırmaları yaptıktan sonra 1978'de Ağa, Şeyh ve Devlet isimli doktora tezini Utrecht Üniversitesi Antropoloji Bölümü'ne sundu (2003, İletişim). Sonra aynı üniversitenin Türkoloji Bölümü'nde Osmanlı tarihi araştırmalarına başladı ve bu konudaki çalışması 1988'de Evliya Çelebi Diyarbekir'de adıyla yayımlandı (Hendrik Boeschoten ile birlikte derleyen, 2003, İletişim). Türkiye ve Kürdistan tarihi ve toplumuyla ilgili araştırmalarının yanı sıra 1982'den bu yana Endonezya üzerine çalışan van Bruinnessen, dokuz yıl kaldığı Endonezya üzerine dört kitap ve onlarca makale kaleme aldı. 1994 senesinde Hollanda'ya dönüp "Kürt ve Türk uzmanı" olarak Utrecht Üniversitesi'ne katıldı. 1996-97'de Berlin Özgür Üniversitesi'nde Kürdoloji kürsüsüne atandı; 1998-2008 yıllarında profesör oldu, Leiden'de Modern Dünyada İslâm Araştırma Enstitüsü'ne (ISIM) bağlı olarak çalışmalarını yürüttü. Adı geçen kitapların yanında iki derlemesi de Türkçe yayımlandı: Kürdistan Üzerine Yazılar (1992, İletişim) ve Kürtlük, Türklük, Alevilik (2000, İletişim).

Padua Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü. Özellikle Avrupa'daki İslam'a odaklanmakla birlikte iltica konuları, dinin sosyolojisi ve kültürel değişim üzerine uzmanlaşmıştır. Yayınları arasında İtalyanca çok sayıda kitap ve editörlüğünü gerçekleştirdiği Muslims Networks and Transnational Communities in and across Europe (Jorgen Nielsen ile birlikte, Brill, 2003) ve Muslims in the Enlarged Europe (Brigitte Maréchal, Felice Dassetto ve Jorgen Nielsen ile birlikte, Brill, 2003) adlı kitaplar vardır. Avrupa Vakıfları Ağı adına yönettiği son araştırması, Conflicts over Mosques in Europe: Policy Issues and Trends'dir. (Alliance Publishing Trust, 2009)
Kitabın Adı Avrupa'da Müslüman Öznenin Üretimi
Alt Başlık Fikirler, Bilinçler, Örnekler
Orijinal Adı Producing Islamic Knowledge. Transmission and dissemination in Western Europe
ISBN 9789750510854
Kapak Odd Andersen/AFP/Getty Images
Yayın No İletişim - 1786
Dizi Araştırma-İnceleme - 300
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 294 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 244 gr
Perakende Satış Fiyatı 9,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2012
Derleyen Martin van Bruinessen, Stefano Allievi
Çeviren Attila Tuygan
Editör Ekrem Buğra Büte
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Enis Serdar Kalender
Dizin Enis Serdar Kalender
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset