Türkiye'den Avrupa'ya
Alevi Hareketinin Siyasallaşması

Türkiye nüfusunun yüzde 10 ilâ 30’unu heterodoks İslâm inancı teşkil ediyor. Aleviler bu heterodoks nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yalnızca dinsel inanç alanını değil, siyasal alandaki yönelim ve farklılaşmaları da belirleyen bir dinsel cemaat olarak Alevi nüfusun kendi dinamiklerini anlamak önem arzediyor. Alevilerin varlığı bir yandan laiklik ve Türk ulusal kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmeyi gerektirirken, diğer yandan Alevilerin bu süreçte kendi siyasallaşma süreçlerini nasıl gördükleri ve nasıl anlamlandırdıkları da önem kazanıyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 10 ilâ 30’unu heterodoks İslâm inancı teşkil ediyor. Aleviler bu heterodoks nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yalnızca dinsel inanç alanını değil, siyasal alandaki yönelim ve farklılaşmaları da belirleyen bir dinsel cemaat olarak Alevi nüfusun kendi dinamiklerini anlamak önem arzediyor. Alevilerin varlığı bir yandan laiklik ve Türk ulusal kimliği gibi meseleleri yeniden düşünmeyi gerektirirken, diğer yandan Alevilerin bu süreçte kendi siyasallaşma süreçlerini nasıl gördükleri ve nasıl anlamlandırdıkları da önem kazanıyor. Élise Massicard’ın 1980’lerden bugüne, hem Türkiye’de hem Almanya’daki Alevi hareketini inceleyen bu eseri, günümüz Türkiyesi’nde siyaset yapma tarzına ve kimlik sorununa yeni bir bakış getiriyor. Massicard bu araştırmasında yalnızca inanç ögelerine, sembolizme ya da motiflere bakmakla yetinmiyor. Aleviler arasındaki farklı politizasyon süreçlerini, etnik kimlik sorunlarını, siyasal tarihe yansıyan ya da yansımayan konumlanmaları ele alıyor. Dinî inanç, siyasal alan ve cemaat arasındaki ilişkileri oldukça çarpıcı bir analize tâbi tutan bu araştırma, Alevi hareketi ve siyasetle ilişkisini anlamak için önemli bir başvuru kaynağı.

Paris Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğretim görevlisidir. CNRS’de araştırmacı ve European Journal of Turkish Studies’de redaksiyon komitesi üyesidir. Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması adlı çalışması 2007 yılında, Marc Aymes ve Benjamin Gourisse’le birlikte derlediği Devlet Olma Zanaatı adlı kitabı ise 2016 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

Üst Başlık Türkiye'den Avrupa'ya
Kitabın Adı Alevi Hareketinin Siyasallaşması
Orijinal Adı L’autre Turquie
ISBN 9789750505416
Yayın No İletişim - 1265
Dizi Araştırma-İnceleme - 217
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 367 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 302 gr
Perakende Satış Fiyatı 263,00 TL
Baskı 3. baskı - Nisan 2017 (1. baskı - Kasım 2007)
Yazar Elise Massicard
Çeviren Ali Berktay
Editör Can Belge
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Selahattin Sönmez
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ziya Osman Bangu
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit