Dinçer Demirkent

Doktora derecesini “Türkiye’nin Anayasal Düzeninde Cumhuriyetin İki Kuruluşu ve Dinamik Cumhuriyet Kavrayışı” başlıklı tezi ile almıştır. Ayrıntı Dergi’de düzenli, başka mecralarda düzensiz olarak yazılar yazmakta, İzmirli olup Ankara’da yaşamaktadır. SBF Anayasa Kürsüsü öğretim üyesiyken 2017 Şubatı’nda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle görevine son verildi.

90'larda Mahpus Olmak (Yayına Hazırlayan)
Benim Adım 1864 (Yayına Hazırlayan)
Demeyin Anama, İçerideyim (Yayına Hazırlayan)
Mahallenin Delisi (Yayına Hazırlayan)