Dinçer Demirkent

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Kürsüsü’nde çalışmaktadır. Doktora derecesini “Türkiye’nin Anayasal Düzeninde Cumhuriyetin İki Kuruluşu ve Dinamik Cumhuriyet Kavrayışı” başlıklı tezi ile almıştır. Ayrıntı Dergi’de düzenli, başka mecralarda düzensiz olarak yazılar yazmakta, İzmirli olup Ankara’da yaşamaktadır.

90'larda Mahpus Olmak (Yayına Hazırlayan)
Benim Adım 1864 (Yayına Hazırlayan)
Demeyin Anama, İçerideyim (Yayına Hazırlayan)
Mahallenin Delisi (Yayına Hazırlayan)