Toplum ve Bilim Sayı 149, 2019
5-44
İslâm’ın siyasallaşması ve İslâmcılığın seyri (I)
44-69
Sosyal refah ve sekülerleşme: Sekülerleşme kuramlarına refah rejimleri perspektifinden bir bakış
59-86
Türk modernleşmesinin erken döneminde oluşturulmuş bir maden kenti: Değirmisaz
86-104
Bir hesabın analizi: Sosyal, etik ve çevresel “dışsallıkların” parasallaştırılması
104-129
Evrensel muhakeme vs. emperyal müdahale: “Adaletin tecellisi” namına Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne coup d’etat
129-146
İzlanda Tencere Tava Devrimi
Kitap Eleştirisi
146-154
Peron’dan Trump’a, Faşizmden Popülizme: “Üçüncü Yol”un dünü ve bugünü