7-32
Soykırım, geçmişle yüzleşme, sorumluluk: Raphael Lemkin, Karl Jaspers, Hannah Arendt
33-49
Üç kuşak üç katliam: 1894’ten 1915’e Ermeni çocuklar ve yetimler
50-77
Paradoks cumhuriyeti: Milletler Cemiyeti’nin azınlıkları koruma rejimi ve yeni Türkiye’nin üvey vatandaşları
78-131
Türkiye’de devlet aklı ve 1915
150-161
“Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri
162-190
‘Mesafeli’ devletten ‘hizmetkâr’ devlete: AKP’nin kısmi tanıma siyaseti
191-221
Arabuluculuk tartışmaları üzerinden Türkiye’de hukuk mesleğine Bourdieucü bir bakış
Değini
222-231
Osmanlı kadın ve toplumsal cinsiyet tarihçiliği üzerine
Kitap Eleştirisi
232-235
Diyarbakır’da soykırım nasıl örgütlendi?
237-241
Hoşgörü mü? Yahudilik mi?