Dört nesil: Kurtarılamayan son*

 * Hagop Oşagan "Felaketi (Aghed) (…) zamandan kurtarmak"tan bahseder. Marc Nichanian bunun "sondan artakalanı kurtarmak, yani sonun kendisini kurtarmak" olarak okumak gerektiğine işaret eder.

 

 

Oshagan, H. (1932) Mayrineru Shukin Dag, Hayrenik Publ., Boston. [Nichanian’ın makalesinde kullanılan baskı Antilias, Beyrut.]


Nichanian, M. (1983) “Identität und Katastrophe in der Sprache”, Dabag, M. ve Platt, K. (der.), Identität in der Fremde içinde, Bochum, 184-191.

 

Makalenin başlığına dair bu not teknik bir aksilik nedeniyle basılı makalede yer almamıştır. Yazarımızdan ve okurlarımızdan özür dileriz.