Türkiye Coğrafyası

Marcel Bazin ve Stéphane de Tapia’dan, Türkiye’yi çok geniş kapsamda ve detaylı bir şekilde incelerken, aynı zamanda zihinlerde yer etmiş coğrafya kavramını da değiştirebilecek nitelikte bir çalışma.

Türkiye coğrafyası üzerine yazılmış bu kitap, klasik anlamda bir coğrafya kitabı değil. Ülkenin fiziki özelliklerinin yanı sıra beşeri coğrafyasını, toplumsal niteliklerini; Osmanlı İmparatorluğu’ndan cumhuriyete geçiş, askerî darbeler gibi Türkiye’nin ve bulunduğu coğrafyanın yapısını derinden etkileyen olaylarla birlikte geçirdiği ve geçirmeye devam ettiği tarihsel dönüşümleri de inceliyor. Göç, nüfus, istihdam, eğitim, sanayi, turizm, üretim, siyaset, ekonomi, din, iç çatışmalar gibi konuları ele alıyor, Türkiye’nin çok tartışılan “gelişimi” ile ilgili analizlerde bulunuyor.


Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu ile ilişkiler ve karşılıklı etkileşimler; Avrupa’nın –özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişi ile ilgili– ülkeye bakış açısı, Türkiye’nin bir Avrupa mı, yoksa Asya ülkesi mi olduğu ile ilgili bitmek bilmeyen tartışmalarla ilgili önemli sorular soruyor, cevaplar veriyor. Ülkenin jeopolitik konumu gereği gördüğü “köprü” görevinin gerçekten Türkiye’ye özgü olup olmadığını irdeliyor ve bu durumun kendisine sağladığı avantajlar ve dezavantajları bir bütün olarak ortaya koyuyor. Marcel Bazin ve Stéphane de Tapia’dan, Türkiye’yi çok geniş kapsamda ve detaylı bir şekilde incelerken, aynı zamanda zihinlerde yer etmiş coğrafya kavramını da değiştirebilecek nitelikte bir çalışma...

Kitabın Adı Türkiye Coğrafyası
Orijinal Adı La Turquie. Géographie d’une puissance émergente
ISBN 9789750518379
Yayın No İletişim - 2221
Dizi Araştırma-İnceleme - 368
Alan Antropoloji, Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Mimarlık, Tarih
Sayfa 350 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 368 gr
Perakende Satış Fiyatı 270,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2015
Yazar Stéphane De Tapia, Marcel Bazin
Çeviren Arzu Nilay Kocasu
Editör Merve Öztürk
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Serdar Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Evrem Türköz
Düzelti Evrem Türköz
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset