Tarih Ders Kitaplarında(1931-1993)
Türk Tarih Tezinden Türk-İslâm Sentezine

Tarihin, ulus-devletler çağında milli hissiyatı muhasara altında tutmak, eğitimi biçimlendirmek, kuşakları "yetiştirmek" konusunda nasıl işe koşulduğunu biliyoruz. Etienne Copeaux, Türkiye'de 1931-1993 arasında kullanılan tarih ders kitaplarındaki güzergâhı takip ederek milli "eğitimimiz"deki tarih "tez"lerine eğilip; Türk Tarih Tezi'nin inşa edilişinden başlayarak siyasi dönem ve iktidarlara, oralarda hâkim zihniyetlere, eğitimi milli güvenlik siyasetlerinin uzantısı olarak kurgulayan ve beka paradokslarını eğitimin bir parçası haline getiren eğilime dikkat çekiyor.

Tarihin, ulus-devletler çağında milli hissiyatı muhasara altında tutmak, eğitimi biçimlendirmek, kuşakları "yetiştirmek" konusunda nasıl işe koşulduğunu biliyoruz. Etienne Copeaux, Türkiye'de 1931-1993 arasında kullanılan tarih ders kitaplarındaki güzergâhı takip ederek milli "eğitimimiz"deki tarih "tez"lerine eğilip; Türk Tarih Tezi'nin inşa edilişinden başlayarak siyasi dönem ve iktidarlara, oralarda hâkim zihniyetlere, eğitimi milli güvenlik siyasetlerinin uzantısı olarak kurgulayan ve beka paradokslarını eğitimin bir parçası haline getiren eğilime dikkat çekiyor.
Coğrafya bilgisinden komşularla ilişkilere, tarihi algılama ve öğrenme biçimlerinden tarihi anlatırken kurgulanan dile ve vurgulara geniş bir alanda tarih tezlerinin nasıl konumlandığını araştırıyor. Copeaux, Türkiye'de 1930'dan itibaren okutulan tarih ders kitaplarını söylem, ideolojik içerik ve simgesellik açısından inceliyor.
1970'lerden itibaren Türk-İslâm senteziyle perçinlenen sürece dair bizim belki de artık doğal saydığımız olgulara "dışarıdan" ve bilimsel bir gözle bakarak yaptığı çarpıcı saptamalar "milli eğitimimiz"i tekrar düşünmeyi zorunlu kılıyor.

 

Doktorasını tarihsel coğrafya dalında yaptı. Pedagojik alanda ve tarih öğretimi konusunda deneyin sahibi olan yazar, 1995’ten 2002’ye kadar IFEA’da (Institut Français d’Etudes Anatoliennes) araştırmacı olarak görev yaptı. Doktora tezi De l’Adriatique à la mer de Chine: les représentations turques du monde turc d’après les manuels scolaires d’histoire 1931-1991. Tezinin Türk tarihî haritacılığını ele alan bir başka kısmı da CNRS tarafından Une Vision turque du monde à travers les cartes, 1931-1993, adıyla yayımlandı. Şu anda da 20. yüzyıl sonu Türkiye’sinin tarihî antropolojisiyle ilgili bir eser hazırlamakta. İletişim’den çıkan diğer kitabı: Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine. CNRS’te (Fransa Ulusal Araştırma Merkezi) araştırma görevlisi.
Üst Başlık Tarih Ders Kitaplarında(1931-1993)
Kitabın Adı Türk Tarih Tezinden Türk-İslâm Sentezine
Orijinal Adı “De l’Adriatique à la mer de Chine”
ISBN 9789750504518
Yayın No İletişim - 1199
Dizi Araştırma-İnceleme - 204
Alan Tarih
Sayfa 432 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 347 gr
Perakende Satış Fiyatı 160,00 TL
Baskı 3. baskı - Ekim 2016 (1. baskı - Aralık 2006)
Yazar Étienne Copeaux
Çeviren Ali Berktay
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Dizgi Maraton Dizgievi
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset