Étienne Copeaux

Doktorasını tarihsel coğrafya dalında yaptı. Pedagojik alanda ve tarih öğretimi konusunda deneyin sahibi olan yazar, 1995’ten 2002’ye kadar IFEA’da (Institut Français d’Etudes Anatoliennes) araştırmacı olarak görev yaptı. Doktora tezi De l’Adriatique à la mer de Chine: les représentations turques du monde turc d’après les manuels scolaires d’histoire 1931-1991. Tezinin Türk tarihî haritacılığını ele alan bir başka kısmı da CNRS tarafından Une Vision turque du monde à travers les cartes, 1931-1993, adıyla yayımlandı. Şu anda da 20. yüzyıl sonu Türkiye’sinin tarihî antropolojisiyle ilgili bir eser hazırlamakta. İletişim’den çıkan diğer kitabı: Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine. CNRS’te (Fransa Ulusal Araştırma Merkezi) araştırma görevlisi.