Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında
Türkiye'de Ekonomik Dönüşüm ve Tıkanma

Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında, Türkiye ekonomisinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemindeki dönüşüm-tıkanma diyalektiğini inceliyor. Hem, rejimin genel ekonomi-politik niteliğini analiz eden, hem de söz konusu sürecin özgül cephelerine eğilen bir inceleme bu…

"AKP iktidarı, kendinden önceki hükümet döneminde tasarlanan IMF destekli ekonomik programı miras edinerek uyguladı ancak erken döneminden itibaren bu mirası kendine uyarlama çabaları ve akabinde önemli kırılmalar gösterdi. 2009 küresel krizinden sonra ise gevşeyen para politikası ve kredi genişlemesine dayalı bir model, uluslararası kuruluşların çıpaları olmadan takip edildi ve AKP’nin en uzun ekonomik büyüme dönemi (2010-2017) aslında bu model altında gerçekleşti.”

Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında, Türkiye ekonomisinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemindeki dönüşüm-tıkanma diyalektiğini inceliyor. Hem, rejimin genel ekonomi-politik niteliğini analiz eden, hem de söz konusu sürecin özgül cephelerine eğilen bir inceleme bu…

Ekonominin farklı cepheleri ve sorunsalları; ihale rejimi ve kayırmacılık; savunma sanayiinin gelişimi ve kendince bir “başarı hikâyesi” oluşturan işlevi; refah devletinin performansı, sosyal yardımlar ve yoksulluk; eğitimin dönüşümü ve “kalite” sorunu; kadınların eğitim ve istihdamındaki gelişmelerle cinsiyet eşitliğindeki gerileme arasındaki ikilem ve tabii otoriter keyfîliğin etkileri.

Türkiye ekonomisinin AKP iktidarı dönemindeki yapısal analizine, büyük genellemelerin ve ezberlerin ötesine geçen, eleştirel, dikkatli bir bakış.

Hasan Tekgüç ve Alper H. Yağcı’nın hazırladığı derlemede ayrıca Serkant Adıgüzel, Pelin Akyol, Güneş A. Aşık, Melike Bozkurt, Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu, Mustafa Kaba, H. Emrah Karaoğuz, Murat Koyuncu’nun yazıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
NEOLİBERALİZM, POPÜLİZM VE OTORİTERLİK ARASINDA: AKP İKTİDARININ POLİTİK EKONOMİK NİTELİĞİNE DAİR KAVRAMSAL DİYALOGLAR Alper H. Yağcı
AKP DÖNEMİNDE REFAH DEVLETİNİN PERFORMANSI: SÜRPRİZLER VE DERSLER Alper H. Yağcı, Hasan Tekgüç
DÖNÜŞÜM VE TIKANMA Alper H. Yağcı, Hasan Tekgüç
OTORİTERLEŞME VE İHALELERDE ARTAN KAYIRMACILIK Fatih Serkant Adıgüzel, Mustafa Kaba, Murat Koyuncu
21. YÜZYILDA TÜRKİYE’NİN YENİLİK SİSTEMİ ÜZERİNE KURUMSAL BİR DEĞERLENDİRME, SAVUNMA SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE ÇIKARIMLAR Hüseyin Emrah Karaoğuz, Melike Bozkurt
2000’Lİ YILLARDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMÜ Pelin Akyol
TÜRKİYE’DE KADIN İKİLEMİ: MUHAFAZAKÂR SİYASET ALTINDA KADINLARIN DÖNÜŞÜMÜ Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu
YOKSULLUK VE SOSYAL YARDIMLARIN DÖNÜŞÜMÜ Güneş Aşık

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktor öğretim üyesidir. Doktorasını University of Massachusetts Amherst’te siyaset bilimi alanında tamamladı. Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarı Genç Bilim İnsanı (TÜBA-GEBİP) ödülü sahibidir. Çalışmaları siyasal iktisat, karşılaştırmalı siyaset ve Türk siyaseti üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesördür. Doktorasını University of Massachusetts Amherst’te ekonomi alanında tamamladı. Çalışma alanları yoksulluk, gelir dağılımı, emek piyasaları ve tarım ürünleri fiyatlarıdır.

Kitabın Adı Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında
Alt Başlık Türkiye'de Ekonomik Dönüşüm ve Tıkanma
ISBN 9789750536007
Yayın No İletişim - 3377
Dizi Araştırma-İnceleme - 573
Alan Ekonomi
Sayfa 261 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 194,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2024
Derleyen Alper H. Yağcı, Hasan Tekgüç
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Hazar Keleş
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit