Padişahı Devirmek
Osmanlı Islahat Çağında Düzen ve Muhalefet: Kuleli (1859), Meslek (1867)

Padişahı Devirmek, 1859 ve 1867 yıllarında İstanbul’da açığa çıkarılan iki isyan hazırlığı üzerinden iktidarın devrilmesi girişimlerinin Osmanlı siyasi hayatı ve zihniyet evrenindeki izdüşümlerini ele alıyor.

Padişahı Devirmek, 1859 ve 1867 yıllarında İstanbul’da açığa çıkarılan iki isyan hazırlığı üzerinden iktidarın devrilmesi girişimlerinin Osmanlı siyasi hayatı ve zihniyet evrenindeki izdüşümlerini ele alıyor. Bu kapsamlı araştırmasında Burak Onaran, 17. yüzyıldan itibaren imparatorlukta yaşanan hal’ girişimlerinin seyrini, bu eylemleri düzenleyenleri ve taleplerini tarihsel bir bütünlük içine yerleştiriyor. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından (1826) sonraki dönemde, Kuleli Muahedesi ve Meslek Cemiyeti mensuplarının kalkıştığı padişahı devirmeye yönelik ilk iki girişimi ayrıntılı şekilde inceliyor. Sanıkların ifadeleri ve diplomatik yazışmalar gibi ilk kez kullanılan belgelerden de hareketle, hem olayları kendi tarihsel bağlamı içerisinde yeniden anlatıyor hem de “tarihsel anlatı”nın zaaf ve imkânlarını tartışmaya
açıyor.


“Kuleli ve Meslek muahedeleri hakkında daha önceki çalışmaların hemen hepsi elebaşlarına odaklanmıştı. Bu çalışmada ise birer altbölüm, adlî takibata dâhil edilmiş herkesin biyografilerinin, toplumsal çevrelerinin ve aile profillerinin inşasına hasredilmiştir (…) Kitabın öncelikli amacı, bu iki siyasi muahedenin tarihini yeniden yazmak; yapılarını ve stratejilerini mercek altına almak, mensuplarının siyasi taleplerine, motivasyonlarına ve sosyal profillerine ışık tutmaktır (…) Çalışmanın bu bağlamda temel meselesi, Tanzimat’ın ilk otuz yıllık döneminde, siyasi iktidarın yapısının, özellikle tebaanın ve padişahın konumunun giderek nasıl değiştiğini anlamaktır.”
BURAK ONARAN

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans (1997), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans (2002), École des hautes études en science sociales Tarih Bölümü’nde doktora (2009) eğitimini tamamladı. Osmanlı-Türkiye siyasal ve toplumsal tarihi, tarihyazımı, yemek kültürü temel çalışma alanlarıdır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır.  Kitapları: Détrôner le Sultan : Deux conjurations à l’époques des réformes ottomanes, Kuleli (1859) et Meslek (1867) (Peeters, 2013, Türkçesi: Padişahı Devirmek: Osmanlı Islahat Çağında Düzen ve Muhalefet, İletişim Yayınları, 2018); MutfakTarih: Yemeğin Politik Serüvenleri (İletişim Yayınları, 2015).

Kitabın Adı Padişahı Devirmek
Alt Başlık Osmanlı Islahat Çağında Düzen ve Muhalefet: Kuleli (1859), Meslek (1867)
Orijinal Adı Détrôner le Sultan: Deux conjurations à l'époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1
ISBN 9789750524172
Yayın No İletişim - 2617
Dizi Tarih - 131
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 430 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 445 gr
Perakende Satış Fiyatı 323,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2018
Yazar Burak Onaran
Çeviren Saadet Özen
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit