Osmanlı’da Kürt Milliyetçiliği
Kimlik, Evrim, Sadakat

Osmanlı’da Kürt Milliyetçiliği, 19. yüzyılın sonunda tüm dünyayı ve imparatorluk coğrafyasını etkisi altına alan milliyetçiliğin Ortadoğu’nun en önemli bileşenlerinden birini, Kürt kimliğini, nasıl biçimlendirdiğini imparatorluk, âyan, aileler/aşiretler, kişiler ve sosyal-siyasal değişim üzerinden tartışıyor.
Hakan Özoğlu Osmanlı’da Kürt Milliyetçiliği: Kimlik, Evrim, Sadakat’te coğrafi, kronolojik ve metodolojik bir yaklaşımla Osmanlı’nın son dönemiyle Cumhuriyet’in ilk dönemi boyunca Kürt milliyetçiliğini inceliyor. Ağırlıklı olarak Kürt milliyetçiliğinin toplumsal ve siyasi tarihi, Kürt kimliği ve Osmanlı Devleti’nin Kürdistan’daki idari politikalarına odaklanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Kürt âyanın rolüne ve imparatorluk devletinin âyanla kurduğu ilişkiye Kürt milliyetçiliğinin doğuşundaki etkileri üzerinden yoğunlaşırken, Kürtlerin 19. yüzyıl boyunca yürüttükleri entelektüel faaliyetlere de toplumsal ve siyasi tarih bağlamında göndermeler yapıyor. Kürt milliyetçiliğini temsilen Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC) de kitapta inceleniyor. Daha evvel kurulmuş benzer örgütlerden farklı olarak iyi örgütlenmiş bu cemiyet, türdeş bir Kürt kimliğinin yaratılmasıyla ve bunun ideolojisinin yayılmasıyla aktif olarak uğraşmıştı. Sosyal bileşimi heterojen bir yapıya sahip bu cemiyet, Kürt entelektüel ve milliyetçi sınıfını temsil etme iddiasındaki önde gelen farklı ailelerden oluşuyordu. Birinci Dünya Savaşı ertesinde, anılan Kürt siyasal sınıfının önde gelenleri, yıkılan rejimle bağlarını gözden geçirip, kurulmakta olan rejimin taleplerine verilecek cevapları da biçimlendirdiler.

Osmanlı’da Kürt Milliyetçiliği, 19. yüzyılın sonunda tüm dünyayı ve imparatorluk coğrafyasını etkisi altına alan milliyetçiliğin Ortadoğu’nun en önemli bileşenlerinden birini, Kürt kimliğini, nasıl biçimlendirdiğini imparatorluk, âyan, aileler/aşiretler, kişiler ve sosyal-siyasal değişim üzerinden tartışıyor.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ohio State University’de tamamladı. Araştırma alanı İslâm, Ortadoğu tarihi ve aynı bölgede milliyetçiliğin şekillenişidir. Halen University of Central Florida’nın tarih bölümünde profesördür. Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği (Kitap Yayınevi, 2005) ve Cumhuriyetin Kuruluşunda İktidar Kavgası (Kitap Yayınevi, 2011) yayımlanmış eserleridir.

Kitabın Adı Osmanlı’da Kürt Milliyetçiliği
Alt Başlık Kimlik, Evrim, Sadakat
Orijinal Adı Kurdish Notables and the Ottoman State Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries
ISBN 9789750521287
Kapak Kürt aşiret reisleri
Yayın No İletişim - 2417
Dizi Araştırma-İnceleme - 401
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji, Tarih
Sayfa 261 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 222 gr
Perakende Satış Fiyatı 180,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2017
Yazar Hakan Özoğlu
Çeviren Nilay Özok-Gündoğan, Azat Zana Gündoğan
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Emre Bayın
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit