Toplumunun tüm kesimlerine ve meselelerine duyarlı olan Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde Osmanlı’nın çok milletli yapısını yansıtmıştır. Osmanlı Devleti’nin pek çok sorunla yüz yüze kaldığı, reformlarla Batı karşısında siyasî bütünlüğünü ve varlığını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde yazmış, bu sorunlara cevap aramıştır. Gayrimüslim nüfusun da önemli bir mesele olarak ortaya çıktığı süreçte, sorunu “Osmanlılık” üst kimliği içinde çözmek gerektiğini savunmuştur.

Toplumunun tüm kesimlerine ve meselelerine duyarlı olan Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde Osmanlı’nın çok milletli yapısını yansıtmıştır. Osmanlı Devleti’nin pek çok sorunla yüz yüze kaldığı, reformlarla Batı karşısında siyasî bütünlüğünü ve varlığını sürdürmeye çalıştığı bir dönemde yazmış, bu sorunlara cevap aramıştır. Gayrimüslim nüfusun da önemli bir mesele olarak ortaya çıktığı süreçte, sorunu “Osmanlılık” üst kimliği içinde çözmek gerektiğini savunmuştur.

Fazıl Gökçek, Osmanlı Kapısında Büyümek’te yazarın hikâye ve romanlarındaki gayrimüslim Osmanlıların temsil biçimleri üzerinde duruyor. Modern Türk roman ve hikâyesinin ilk ve en önemli temsilcilerinden biri olan Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde gayrimüslim Osmanlıların hikâye/roman kişileri olarak nasıl yer aldıklarını inceleyerek, bu çok milletli yapının ve yazarın ideolojisinin eserlerine nasıl yansıdığını göstermeye çalışıyor.

Ahmet Mithat Efendi’yi çağdaşlarıyla ve Cumhuriyet dönemi yazarlarıyla söz konusu mesele ekseninde karşılaştıran, edebiyatımızdaki yerini ve özgünlüğünü vurgulayan titiz bir çalışma.

FAZIL GÖKÇEK 1966 yılında Kayseri'de doğdu. 1988 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans (1990) ve doktora (1996) yaptı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi. Yayımlanmış kitapları: Kafkasya'dan İstanbul'a (Ömer Faik Numanzade’nin Hatıraları, İrfan Murat Yıldırım'la birlikte), Akademi Kitabevi, İzmir, 2000; Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat (Sabahattin Çağın’la birlikte), Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Fatih Kerimi, Avrupa Seyahatnamesi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Emin Nihat, Müsameretname (Sabahattin Çağın'la birlikte), Özgür Yayınları, İstanbul, 2003; Mehmet Akif'in Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005. Modern Türk edebiyatının Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemi, özellikle de Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kitabın Adı Osmanlı Kapısında Büyümek
Alt Başlık Ahmet Mithat Efendi'nin Hikaye ve Romanlarında Gayrimüslim Osmanlılar
ISBN 9789750503887
Yayın No İletişim - 1137
Dizi Araştırma-İnceleme - 196
Alan Tarih, Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 213 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 160 gr
Perakende Satış Fiyatı 34,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2006
Yayın Sekreteri Senem Erdoğan
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Yazar Fazıl Gökçek
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset