Fazıl Gökçek

FAZIL GÖKÇEK 1966 yılında Kayseri'de doğdu. 1988 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde yüksek lisans (1990) ve doktora (1996) yaptı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi. Yayımlanmış kitapları: Kafkasya'dan İstanbul'a (Ömer Faik Numanzade’nin Hatıraları, İrfan Murat Yıldırım'la birlikte), Akademi Kitabevi, İzmir, 2000; Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat (Sabahattin Çağın’la birlikte), Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Fatih Kerimi, Avrupa Seyahatnamesi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001; Emin Nihat, Müsameretname (Sabahattin Çağın'la birlikte), Özgür Yayınları, İstanbul, 2003; Mehmet Akif'in Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005. Modern Türk edebiyatının Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemi, özellikle de Ahmet Mithat Efendi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.