Çalışmanın genel amacı, Türkiye’de devlet ile toplum arasında değişen ilişkiyi, oluşan yeni sosyal ve kültürel çelişki ve gerginlikleri ortaya çıkarmak. Tarihî boyutu olmakla birlikte, Göle’nin kitabı esas olarak sosyolojik bir yaklaşımdan hareket ediyor ve güncel sivil ve sol ideoloji sorunsalında odaklaşıyor.
Çalışmanın genel amacı, Türkiye’de devlet ile toplum arasında değişen ilişkiyi, oluşan yeni sosyal ve kültürel çelişki ve gerginlikleri ortaya çıkarmak. Tarihî boyutu olmakla birlikte, Göle’nin kitabı esas olarak sosyolojik bir yaklaşımdan hareket ediyor ve güncel sivil ve sol ideoloji sorunsalında odaklaşıyor.
1953 Ankara doğumlu. Ankara Koleji ve ODTÜ mezunu. Göle doktora tezini Paris´te ünlü Profesör Alain Touraine´nin yanında tamamladı. Göle´nin doktora tezi Mühendisler ve İdeoloji adıyla yayınlandı.Nilüfer Göle, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi.Prof. Dr. Asaf Savaş Akad´ın eşidir.
Kitabın Adı Mühendisler ve İdeoloji
Alt Başlık Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere...
ISBN 9809754700050
Yayın No İletişim - 51
Dizi Araştırma-İnceleme - 10
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 150 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Baskı 1. baskı - Ocak 1986
Yazar Nilüfer Göle
Çeviren Eli Levi
Kapak Ayla İşler
Cilt Mas Matbaacılık
Baskı Gözlem Matbaacılık
Dizgi Gözlem Matbaacılık