Milliyetçiliğin Yüzleri
Janus’a Yeni Bir Bakış

Nairn, modernitenin hayati bileşenlerinden biri olarak gördüğü milliyetçiliği tarihsel deneyimlere yaslanarak, geleneksel bakış açılarının kısıtlılığını ve bıkkınlık verici miyopluğunu sorgulayan bir yolculuk öneriyor.

“Modern felsefenin esas konusu sanayileşme değil, milliyetçiliktir; buhar makinesi ve bilgisayar değil, ulustur. Alman felsefesi (Marksizm dahil olmak üzere), sancılı bir oluşum çağındaki Almanya’yla ilgiliydi; İngiliz ampirizmi, serbest ticaret ve ilkel endüstriyel hegemonya devrindeki Anglo-Britonlarla ilgiliydi; Amerikan pragmatizmi, Batı sınırına dayanılmasının ardından ABD demokrasisinin yayılmasıyla ilgiliydi; Fransız varoluşçuluğu, 1789 Cumhuriyetçiliğinin yirminci yüzyıldaki yenilgilerinin ardından düştüğü açmazı temsil ediyordu.” 

Çocukluk hastalığı, saçmalık, akıldışılık, kaba ilkellik… Ötesi, modern çağın karanlık yüzü. Günümüzde milliyetçilik ile birlikte anılan onca benzer tanımlamaya bakılırsa, son kullanma tarihinin dolması murat edilen arkaik bir lanetten söz ediliyor gibi. Peki, Nairn’in milliyetçiliğe atfen kullandığı iki-yüzlü Roma tanrısı “Janus” metaforu bize ne söylüyor olabilir? Kendilerini modernizmin “ilerlemeciliği” ve sanayileşmenin yıkıcı hükümranlığı altında bitap düşmüş hissedenler, “yüzlerini” geçmişe çevirdiklerinde ne görüyorlardı? Milliyetçilik, hangi arzulara cevap vererek işlevselleşiyordu?

Anthony Barnett’in sözleriyle, “yazar olmasının ötesinde kışkırtıcı tarzı ve sarkastik üslubuyla inatçı bir düşünür olan” Tom Nairn, Milliyetçiliğin Yüzleri adlı eserinde milliyetçiliğe dair rahatsız edici, klişelere yaslanmayan sorular soruyor; yetinmiyor, kendine has polemikçi diliyle İrlanda ve Filistin sorunlarından Kamboçya ve Ruanda örneklerine, İskoçya ve Güney Afrika’dan 1993’te dağılan Çekoslovakya deneyimlerine uzanan geniş bir zeminde tartışıyor, didikliyor, bir arkeolog titizliğiyle tarihi eşeliyor. Nairn, modernitenin hayati bileşenlerinden biri olarak gördüğü milliyetçiliği tarihsel deneyimlere yaslanarak, geleneksel bakış açılarının kısıtlılığını ve bıkkınlık verici miyopluğunu sorgulayan bir yolculuk öneriyor.

1932’de İskoçya’da doğdu. Edinburgh Üniversitesi’ni bitirdi. Doktora öğrenciliği sırasında bir işgal hareketine katıldığı için uzalaştırıldı. 1972- 1976 arasında Amsterdam’da politik aktivistlere dönük alternatif bir akademi niteliğindeki Ulusaşırı Enstitü’de çalıştı, ardından gazetecilik yaptı. 1994- 95’te Orta Avrupa Üniversitesi’nde Ernest Gellner’la çalıştı. 1995-1999 arasında Edinburgh Üniversitesi’nde milliyetçilik üzerine bir yüksek lisans programını yürüttü. Kısa bir süre Avustralya’da misafir öğretim üyeliğinin ardından 2009’dan beri çalışmalarını Durham Üniversitesi’nde sürdürüyor.

Kitabın Adı Milliyetçiliğin Yüzleri
Alt Başlık Janus’a Yeni Bir Bakış
Orijinal Adı Faces of Nationalism Janus Revisited
ISBN 9789750517969
Yayın No İletişim - 2184
Dizi Araştırma-İnceleme - 362
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 392 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 318 gr
Perakende Satış Fiyatı 277,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2015
Yazar Tom Nairn
Çeviren Seda Kırdar, Mehmet Ratip
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset