İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları
(1908-1918)

Dr. Yücel Aktar, “öğrenci olayları”nın günümüze özgü olmadığını belgeliyor, bu “olay”ların ülkelerin ekonomik ve siyasî düzeyde problemli dönemleriyle orantılı geliştiğini ortaya koyuyor. Aktar’ın konu aldığı dönem, Türkiye’de 1940’lardaki yeni kıpırdanmalara kadar öğrenci hareketlerinin en yaygın ve kitlesel biçimde ortaya çıktığı yılları kapsıyor.
Dr. Yücel Aktar, “öğrenci olayları”nın günümüze özgü olmadığını belgeliyor, bu “olay”ların ülkelerin ekonomik ve siyasî düzeyde problemli dönemleriyle orantılı geliştiğini ortaya koyuyor. Aktar’ın konu aldığı dönem, Türkiye’de 1940’lardaki yeni kıpırdanmalara kadar öğrenci hareketlerinin en yaygın ve kitlesel biçimde ortaya çıktığı yılları kapsıyor.
1939'da Kilis'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketi olan Urfa'da tamamladı. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Aynı Fakülte'nin Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nde "Bab-ı âli Nümayişi" konulu master ve "İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları" üzerine de doktora yaparak edebiyat doktoru ünvanını aldı.
Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Yücel Aktar, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkaünlığı'ndan 1990'da albay rütbesindeyken kendi isteği üzerine emekliye ayrıldı.
Kitabın Adı İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları
Alt Başlık (1908-1918)
ISBN 9789754700374
Kapak Kapak Fotoğrafı: Şehbal'in 15 Teşrin-i evvel 1328 (1912) tarihli sayısında yayımlanan Sultanahmet'deki ikinci miting fotoğrafı
Yayın No İletişim - 99
Dizi Araştırma-İnceleme - 19
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 178 sayfa
Perakende Satış Fiyatı 2,78 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 1990
Yazar Yücel Aktar
Kapak Bora Çetinkaya
Cilt Özdemir Ofset
Baskı Şefik Matbaası