Yücel Aktar

1939'da Kilis'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini memleketi olan Urfa'da tamamladı. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Aynı Fakülte'nin Yakınçağ Tarihi Kürsüsü'nde "Bab-ı âli Nümayişi" konulu master ve "İkinci Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları" üzerine de doktora yaparak edebiyat doktoru ünvanını aldı.
Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Yücel Aktar, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkaünlığı'ndan 1990'da albay rütbesindeyken kendi isteği üzerine emekliye ayrıldı.