Eleştirel Psikoloji
Yaklaşımlar, Gündemler, Tartışmalar

Eleştirel Psikoloji derlemesindeki yazılar, kurama ve yönteme eğiliyor; eleştirel yaklaşımların ve eleştirel gündemlerin ayrıntılı bir taramasını yapıyor. Marksizm-psikanaliz diyaloguyla, postkolonyal teoriyle ve Fanon’la, Foucault’yla, feminizmle, neoliberalizm eleştirisiyle düşünsel ilişkiler üzerinden, alanın kuramsal etkileşiminin ufkunu önümüze seriyor.

Psikoloji, yakın zamanda sosyal teorinin özellikle canlı bir alanı. Bunu kendi içinde güçlü bir eleştirel yaklaşımın gelişmesine ve bununla da ilintili olarak farklı bilgi ve kuram alanlarıyla etkileşime girmesine borçlu. Bu derleme, bu zihin açıcı literatüre geniş bir bakış açısı sunuyor.

Eleştirel Psikoloji derlemesindeki yazılar, kurama ve yönteme eğiliyor; eleştirel yaklaşımların ve eleştirel gündemlerin ayrıntılı bir taramasını yapıyor. Marksizm-psikanaliz diyaloguyla, postkolonyal teoriyle ve Fanon’la, Foucault’yla, feminizmle, neoliberalizm eleştirisiyle düşünsel ilişkiler üzerinden, alanın kuramsal etkileşiminin ufkunu önümüze seriyor.

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet ve cinselliğin özcü, iki-kutuplu, normatif inşasının sorgulanması, erkeklik çalışmaları, yine hem kuram hem yöntemle ilgili bir ağırlık merkezi oluşturuyor. Ayrımcılık, özel olarak Kürt meselesi, bir diğer ağırlık merkezi.

Türkiye’de politik psikolojinin çerçevesini çizmeye çalışırken; akademik özgürlüğün daraldığı ortamda psikoloji eğitimi, çatışma koşullarında tanıklık ve yas deneyimleri gibi özgül meselelere odaklanılıyor.

Doğa Eroğlu, Aysel Gürel Kayaoğlu, Baran Gürsel, Eser Sandıkçı ve Umut Şah’ın hazırladığı ve yazdığı derlemede ayrıca Yasemin Gülsüm Acar, Ege Akpınar, Kenan Alparslan, Ersin Aslıtürk, İdil Atabinen, Aydın Bayad, Ümit Eser, Erica Burman, N. Ekrem Düzen, Olga S. Hünler, İdil Işık, Buket Kılıçer, Athanasios Marvakis, Barış Özgen Şensoy, Ian Parker, Ercan Şen, Mete Sefa Uysal, Şanser Yener, Ayçe Feride Yılmaz ve İlham Yılmaz’ın yazıları bulunuyor.

Kitapta yer alan bölümler
Eleştirel Psikoloji: Psikolojik Bilginin Politik Boyutları Ian Parker
Neoliberalizmin (Eleştirel) Psikolojide Çerçevelenmesi Athanasios Marvakis
Fanon, Foucault, Feminizm: Eleştirel ve Feminist Psikologlar Neden Foucault ve Fanon’a İhtiyaç Duyar? Erica Burman
İlahi Komedya: Tekrarlanamazlık ve Psikolojinin Yeni Krizi Şanser Yener, İdil Işık, Ersin Aslıtürk
Kuramdan Yönteme Psikolojinin Düşünsel Zeminini Güçlendirmek: Saptamalar ve Öneriler N. Ekrem Düzen, Mete Sefa Uysal
Marksizm ve Psikanalizin Diyaloğu Çerçevesinden Sınıfa Bakmak: “Sınıfın Bilinçdışı Yaklaşımı” ile Bir Olgu İncelemesi Baran Gürsel
Ayrımcılık, Bir İstek Doyumu: Psikanalitik Bir Yaklaşım Girişimi Barış Özgen Şensoy
Yorumlayıcı ve Bütünsel Bir Yaklaşım Olarak Anlatı Psikolojisi ve Yaşam Anlatısı Çalışmaları Ayçe Feride Yılmaz
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile Terapisini Birlikte Düşünmek Buket Kılıçer
Postkolonyal Teori ile Diyalog Kurmak: Psikoloji Bilimini Dekolonyalleştirmede Frantz Fanon’dan Öğrenilecekler İdil Atabinen
Daralan Akademik Özgürlük ve Psikoloji Eğitimi Olga S. Hünler
Türkiye’de Politik Psikoloji: Neler Biliyoruz, Nereye Gidiyoruz? Yasemin Gülsüm Acar, Ege Akpınar
Toplum ve Psikoloji İlişkisini Kürt Meselesi Üzerinden Okumak Aydın Bayad, Ercan Şen, Kenan Alparslan, Ümit Eser
Tanıklık, Yas ve Çatışma Dönemlerinde Terapötik Çalışma Üzerine Notlar İlham Yılmaz
(Anaakım) Psikolojide Cinsiyet ve Cinselliğin Özcü, İki-kutuplu ve Normatif İnşası: Eleştirel Bir Değerlendirme Umut Şah
“Dişi Beyin ve Er Beyin” Miti: Beyin ve Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Aysel Gürel Kayaoğlu
Bir “Kadın” Olarak “Erkeklik” Çalışmak ve Özdüşünümsellik Doğa Eroğlu
Kitabın Adı Eleştirel Psikoloji
Alt Başlık Yaklaşımlar, Gündemler, Tartışmalar
ISBN 9789750534058
Yayın No İletişim - 3226
Dizi Araştırma-İnceleme - 541
Alan Psikoloji
Sayfa 432 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 274,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2022
Yayına Hazırlayan TODAP Çalışma Grubu
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Burak Ciritçi
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit