Devletle Kalkınma
Fikret Şenses'e Armağan

Devletle Kalkınma, devletlerin iktisadi kalkınma süreçlerindeki rollerinin yeniden gündeme geldiği günümüzde Türkiye örneğini merkeze alıyor ve farklı ülke deneyimleriyle zenginleştirerek çok boyutlu bir yaklaşım sunuyor.

Devletle Kalkınma, devletlerin iktisadi kalkınma süreçlerindeki rollerinin yeniden gündeme geldiği günümüzde Türkiye örneğini merkeze alıyor ve farklı ülke deneyimleriyle zenginleştirerek çok boyutlu bir yaklaşım sunuyor.


“Değerli bir yazar grubunun katkılarıyla, devletin kalkınma süreçlerindeki rolünü farklı boyutlarıyla ve ülke örnekleriyle inceleyen önemli bir çalışma. Bu alanda Türkçe yazına öncü nitelikte bir katkı olduğunu düşünüyorum. Kitabın Fikret Şenses’e armağan edilmiş olması ayrı bir anlam taşıyor.”
Ziya Öniş, Koç Üniversitesi


“Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli iktisatçılarından Fikret Şenses’e armağan olarak hazırlanan bu zengin derleme, değişik boyutlarıyla devlet-ekonomi ilişkisini irdeliyor. Sosyal politikalardan küreselleşmeye, teknolojik gelişmeden bölgesel kalkınmaya, para politikasından tarım politikalarına, Türkiye’nin yakın geçmişinden Japonya, Güney Kore, Çin örneklerine uzanan bu çalışmalar, devletin değişen fakat önemini yitirmeyen rolünü gözler önüne seriyor. Bu kitaptan siyasal ekonomi ile ilgilenen herkesin faydalanabileceğini düşünüyorum.”
Dani Rodrik, Harvard Üniversitesi


“‘Bir ülkenin ticaret stratejisi, aynı zamanda sanayi stratejisidir’ görüşünü kalkınma iktisadı yazınına bayrak edinen Fikret Şenses hocaya adanmış on iki seçki. Devletin iktisadi kalkınmadaki olmazsa olmaz rolü; küresel ticaret, yeni normal ve kalkınmacı devlet, çarpıcı örnekler, dersler… Her sayfasında Fikret hocanın sesi, soluğu, adımları…”
A. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’de Sosyal Politika Alanının Dönüşümü ve Devletin Yeniden Dağıtımda Değişen Rolü Volkan Yılmaz
Küresel Ticarette Değişimler ve Devlet Ayça Tekin-Koru
Devlet Kaynaklı Teknolojik Gelişme: Girişimci Devlet ve Doğurgan Devlet İ. Semih Akçomak, A. Ulaş Emiroğlu
Bölgesel Kalkınma Politikalarında Devletin Rolü A. Ayşen Kaya
Nüfus Politikaları, Toplumsal Refah ve İktisadi Kalkınma Süreci M. Aykut Attar
İktisadi Kalkınma Sürecinde Merkez Bankacılığının Rolü Mustafa Yağcı
Gelişmekte Olan Ülkeler İçin 2008 Küresel Krizi Sonrasında Devletin Yeni Rolü Hüseyin Emrah Karaoğuz
Zeytinle Kalkınma: Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Üzerinden Türkiye’deki Son Dönem Tarım Politikalarının Eleştirel Değerlendirilmesi Fikret Adaman
Kalkınmacı Devletten Finansallaşmaya: Japonya Deneyimi K. Ali Akkemik
Tek Nesilde Sefaletten Zenginliğe Güney Kore’de Devletin Değişen Rolü M. Mustafa Erdoğdu, Murad Tiryakioğlu
Çin Ekonomisinin “Yeni Normali”nde Devletin Rolü Altay Atlı
Siyasi İktisat Perspektifinden Yeni-Kalkınmacı Devlet: Türkiye Üzerine Bir İnceleme Mustafa Kutlay, Hüseyin Emrah Karaoğuz

İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı, lisans derecesini Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000 yılında aldı. Aynı üniversitede İşletme (2003) ve İktisat (2006) bölümlerinde yüksek lisans yapan Tiryakioğlu, 2013 yılında teknoloji transferinin teknolojik yetenek edinimi için stratejik bir kaynak olduğunu ve bu kaynağın Türkiye için nasıl kullanılabileceğini araştıran tezi ile doktor unvanını almıştır. 2018 yılında doçentliğini alan ve 2001 yılından bu yana Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalışan Tiryakioğlu’nun akademik çalışma alanları yenilik ve yerli üretim ekonomisi, afet ve mülteci ekonomisi konularına odaklanmaktadır. Teknolojik Yetenek Transferi: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı (Orion, 2015) başlıklı kitabın yazarı, Afetlerle Kalkınma: Tecrübeler, Politikalar ve Beklentiler (Efil, 2016) başlıklı kitabın editörü ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016) başlıklı kitabın eş-editörü olan Tiryakioğlu, ilgili alanlarda dünyanın önde gelen yayınevlerince yayımlanan derleme kitaplara da katkıda bulunmuştur. Tiryakioğlu, aynı zamanda kuruculuğunu yaptığı Afet Bilinci Derneği aracılığıyla ulusal düzeyde gerçekleştirilen faaliyetlerde tamamlayıcı ve destekleyici bir rol üstlenmekte ve Afetlerle Kalkınma Platformu’nun ve Yerli Yeşil Yeni Platformu’nun koordinatörlüğünü sürdürmektedir.

Kitabın Adı Devletle Kalkınma
Alt Başlık Fikret Şenses'e Armağan
ISBN 9789750529948
Yayın No İletişim - 2940
Dizi Araştırma-İnceleme - 476
Alan Ekonomi
Sayfa 415 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 263,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2020
Derleyen Murad Tiryakioğlu
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit