Tuğçe Bulut

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden aldıktan sonra lisansüstü eğitimini Cambridge Üniversitesi "Modern Toplum ve Küresel Dönüşümler Programı"nda tamamladı. Halen Cambridge Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde sosyal girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve "Adil Ticaret" konuları üzerindeki doktora çalışmalarını sürdürmektedir.