Samim Akgönül

Tarihçi ve siyaset bilimci. Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi ve Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi araştırmacısıdır.  Ayrıca Syracuse Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Mütercim-Tercümanlık Enstitüsü'nde Avrupa'da Ayrımcılık ve Irkçılık, Azınlıklar, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Türkiye Siyasi ve Toplumsal Tarihi ve Türk dili dersleri vermektedir. Araştırmaları, Türkiye'de gayri-müslim azınlıklar, Balkanlar'da Müslüman azınlıklar, Batı Avrupa'da Müslümanlar, Avrupa'da din-devlet ilişkileri ve azınlık kavramı konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkçe üzerine sosyal-dilbilim çalışmaları da vardır. Bilimsel dergilerde birçok Fransızca, Türkçe ve İngilizce makaleleri yayımlanmıştır. Fransa ve Türkiye basınında fikir yazıları ve yorumlar yazmaktadır. AGİT ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumlarda, çeşitli resmi ulusal kurumlarda azınlıklar ve göçmenler konularında uzmanlık görevi yapmaktadır. Başlıca yayımlanmış kitapları şunlardır: Une minorité, deux Etats: la minorite turco-musulmane de Thrace occidentale, İstanbul: İsis, 1999; Le Patriarcat grec ortodoxe de Constatinople: de l'isolement a l'internationalisation, Paris: Maisonneuve & Larose, 2005; Religion de Turquie, religions des Turcs: nouveaux acteurs dans l'Europe élargie, Paris: L'Harmattan, 2005; De la nomination en turc actuel: appartenances, perceptions, croyances, İstanbul: İsis, 2007; Stéphane de Tapia ile birlikte, Minorités méconnues, diasporas en devenir? Kazakhs, Kalmouks et Tibétians en France, Paris: L'Harmattan, 2007.