Robert V. Robinson

Indiana Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yönetici profesördür. Dinin çeşitli ülkelerde siyaset üzerindeki etkileri, din sosyolojisi, kolektif davranış ve sosyal hareketler üzerine çalışmalar yapmaktadır.