Nancy J. Davis

DePauw Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesördür. Davis, özellikle dinsel hareketlerin siyaset üzerindeki etkisini karşılaştırmalı ve tarihsel açılardan ele aldığı çalışmalarıyla tanınmaktadır.