Robert Ilbert

Provence Üniversitesi'nde ve Institut universiteaire de France'ta profesör (Çağdaş Akdeniz tarihi bölümü). Mısır ve özellikle 1989'da üzerine doktora tezini yazdığı İskenderiye uzmanı. Çağdaş Akdeniz Tarih Araştırmaları Merkezi'nin müdürü.