Rebecca Bryant

1967’de doğdu. Halen Utrecht Üniversitesi’nde Kültürel Antropoloji Profesörü olarak çalışıyor ve London School of Economics’in Avrupa Enstitüsü’nde de araştırmalar yapmaya devam ediyor. Chicago Üniversitesi’nde antropoloji doktorası yapan siyaset ve hukuk antropolog Bryant’ın araştırma alanı daha çok Kıbrıs ve Türkiye’deki etnik çatışmalar ve yerinden edilme; sınır uygulamaları; çatışma sonrası yakınlaşmalar ve adanın iki tarafında devam eden egemenlik iddiaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Kahire’deki Amerikan Üniversitesi, ABD’de Cornell ve George Mason Üniversitesi, İngiltere’deki London School of Economics’in yanında Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Kıbrıs Kampüsü’nde ders verdi. Yayımlanmış kitapları: Tebaadan Vatandaşa: Kıbrıs’ta Modernite ve Milliyetçilik (İletişim, 2007); The Past in Pieces: Belonging in the New Cyprus (University of Pennsylvania Press, 2010) ve The Anthropology of the Future (Cambridge, 2019).