İrvin C. Schick

Irvin Cemil Schick İstanbul'da doğdu. İngiliz Erkek Okulu'nda orta, Robert Kolej'de lise eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'ya gitti ve Massachussets Institute of Technology'den lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Harvard, MIT, Boston ve Sabancı üniversitelerinde ders verdi, halen İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekansallık (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002); Çerkes Güzeli: Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (Oğlak Yayınları, 2004); Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri: "Türk" İllerinde Esaret Alıntıları (Kitap Yayınevi, 2005) başlıklı eserlerinin yanı sıra, Geçiş Sürecinde Türkiye (E.A. Tonak ile; Belge Yayınları, 1990); M. Uğur Derman 65 Yaş Armağanı (Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000) ve Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih (A. Buturovic ile; Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı derleme kitapları bulunmaktadır.