Eyal Ginio

İsrail’de Kudüs İbrani Üniversitesi, İslâm ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü’nde doçent doktordur. Ayrıca Disiplinlerarası “AMIRIM” programının başındadır ve aynı üniversitenin Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü’ndeki Türkiye Çalışmaları Forumu’nun müdürüdür. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinin toplumsal ve kültürel tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır ve Balkan Savaşları’nın bu çalışmalarda önemli bir yeri vardır (1912-1913).