Kentsel Kültür Politikaları – Şimdiki Zamana ve Olası Geleceklere Dair Bazı Notlar
Kırılgan Kent
İnsan Hakları ve Kent: Yaratıcı Kentte İnsan Haklarının Rolü Nedir?
Yeni Beyoğlu Kimliğinde Beyoğlu Yok
Avrupa’daki Miras Açısından Zengin Kentlerde Kültürel Miras ve Mega Etkinlikler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması
Kentsel Kültür Politikaları ve Katılımcı Yönetişim Modeller
Post “Küresel Kent” Sendromu: Valensiya’da Kültür Eksenli Kentsel Dönüşümün Yükselişi ve Çöküşü
İşbirliği Kültürü Işığında Kentsel Kültür Politikalarının Yeniden İcadı: Madrid’deki Yurttaş Laboratuvarları Örneği
Finansal Varlık Olarak Karşı Kültür: Lizbon’daki LX Fabrikası’nın Metalaşması
Öngörüle(bilir/mez)? Kültür Politikası ile Kentsel Planlama Arasındaki Belirsiz İlişki
Güney Afrika’da Yeni Kentsel Kültür Politikası: Seçilmiş Vaka Çalışmaları
ASEAN’da Yaratıcı Kent: Retorik ve Gerçeklik
“Dindar-Otoriter” Neoliberalizm Döneminde Ayasofya Örneği
Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat: Devrim Sonrası Başkent Tunus Örnek Olay
Doğakültürlerde Karşılaşmalar: Yeni İpek Yolu’nda Bir Altyapı ve Miras Turu
Avrupa Kültür Başkenti: Dönüşüm Süreçlerinde Geleceğin Kültür Politikası İçin Bir Araç
Yokluğun Kentsel Estetiği
Masada Kimlere Yer Var? Kentler Birörnekleşirken Hayatlarımız…
2020 Roma Şartı Üzerine Değerlendirme: Luca Bergamo ile Söyleşi
Sosyal Ekonomik Yapının Telif Hakları Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Değerlendirme
Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi (21-22 Ağustos 2020)
Disiplinlerarası Geçiş ve Ödünç Alınan Kavramlar ile Dönüşen Programlama Yaklaşımı: COVID-in Residence