Akın Bakioğlu

2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra, 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Madencilik, uluslararası göç, dijital kapitalizm, çalışma hayatı ve emek tarihiyle ilgili çalışmaları vardır.