Bu sayıda...

Bu sayımızda, farklı disiplin ve alanlardan bambaşka meselelere odaklanmış birbirinden kıymetli yedi yazılık bir dosya hazırladık.

Dosyanın ilk yazısı, bir hayli ilginç ve çok sık rastlanmayan bir perspektife dayanıyor: Güldem Baykal Büyüksaraç, “Sıradan şeylerin belleği: Türkiye’de bir koruma alanında yerleşme, maddi dünya, peyzaj” başlıklı yazısında Türkiye’de bir koruma alanı olan Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki insan-çevre ilişkilerini tartışıyor ve toplumsal yaşamın maddeselliğini irdeliyor. Bunu yaparken de gündelik yaşamın sıradan “şeylerine” bakıyor, “özellikle de harap olmuş, bazen kullanılmadan eskimiş materyal formlara” odaklanıyor. Mesut Yücebaş, “Popüler kültürden siyasete samimiyet: Şokopop ve Seda Sayan örneği” adlı makalesinde, harbicilik, samimilik, “içi dışı birlik” vurgularının izlerini popüler kültürde arıyor. Otoriter liderlerin tanımlayıcı özelliklerinden biri sayılan harbiliğin popüler anlatılarda nasıl “paketlendiğini” araştırıyor. İpek Merçil, “Neredeyse mahpus: Mahpus yakınları” başlıklı yazısında bir kişinin hapsedilmesinin, hapsedilen kişinin yakınları üzerindeki etkisini, yakınların kendi yakın/uzak çevreleriyle yaşadıkları sorunları ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerini araştırarak üzerinde çok çalışma yapılmamış bir alana giriyor. İlker Cenan Bıçakçı ise “Sosyal girişimciliğe antikapitalist bir bakış: Küba örneği” sosyal girişimcilik kavramını “kapitalizmin neden olduğu sorunları yalnızca yönetmeyi” hedeflemesi nedeniyle eleştirirken, toplumcu girişimcilik uygulamalarını Küba örneği üzerinden tartışarak bunun bir alternatif olup olamayacağını sorguluyor. Ezgi Duman, “LGBTİ+’lar öğretmen olabilir mi? Dworkin’in Herkül yargıcı versus Anayasa Mahkemesi yargıçları” adlı makalesinde, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Z.A. kararını ele alarak, Dworkin’in “Herkül yargıç” tanımlamasından yola çıkıp hukuk kural ve kaidelerini normatif açıdan tartışmaya açarken aynı zamanda “toplumsal ahlâk” kavramını da sorguluyor.

Dosyamızda iki kitap eleştirisine de yer verdik. Metin Yüksel Deniz Parlak’ın Laikleşme Sürecinde Camiler: Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e adlı kitabına dair eleştirilerini ortaya koyarken, Yasemin Gedik önemli bir anıt-kitabın, Memorial des Judéo-Espagnols Deportés de France’ın tarihsel önemini vurgulayarak okurların dikkatine sunuyor.
AYBARS YANIK