26-42
Angaje bir sosyolog: Robert Castel
43-50
Psikanalizmden neoliberalizme: Robert Castel ve kesintiyi reddetmek
51-81
Riskli grupların yönetimi ve supermax hapishaneler: Psikiyatrinin dönüşümünden yeni cezabilime riskin idari bir araç olarak kullanımı
82-104
Robert Castel’de mensubiyet yitimi kavramı
105-129
Toplumun sınırlarında: Neoliberal kentsel dönüşüm ve genel ahlâk kıskacında trans kadınların mensubiyet yitimi
130-151
Türkiye’de ücretliler toplumunun başkalaşımları
152-174
Ücretliler toplumunun dönüşüm sürecinde sendikalar ve sendikal aidiyetler: İşçi sınıfı yenildi mi?
175-184
“Bu bir Tarlabaşı yazısı değildir”: Enformel Kürt emeğinin İstanbul hikâyesi
185-194
Robert Castel ile söyleşi: “Birey asla desteksiz var olamaz”
195-222
Teoloji ile antropoloji arasında Antikapitalist Müslümanlar
223-255
Kız kaçırma, kız kurtarma: Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Mütareke yıllarında İstanbul’da Ermenilik ve Müslümanlık
Kitap eleştirisi
257-262
Tango: Tutku’nun Ekonomi Politiği
Abstracts
263-270
ABSTRACTS (İngilizce Özetler)