Yeni İşler, Yeni İşçiler
Turizm Sektöründe Emek

Turizm sektörü, gelişmekte olan ülkelerde bir sanayi kolu muamelesi görüyor.
Eğer ülkenin doğal kaynakları da müsaitse, turizm milli gelirin ana kaynaklarından birisi sayılıyor. Yaratılan istihdam, döviz akışının hızlanması, uluslararası tanınma gibi olumlu etkilerinin altı sık sık çiziliyor.

Turizm sektörü, gelişmekte olan ülkelerde bir sanayi kolu muamelesi görüyor.
Eğer ülkenin doğal kaynakları da müsaitse, turizm milli gelirin ana kaynaklarından birisi sayılıyor. Yaratılan istihdam, döviz akışının hızlanması, uluslararası tanınma gibi olumlu etkilerinin altı sık sık çiziliyor. Oysa turizm sektörünün emek sürecindeki özellikleri, buna dair tartışmalar sınırlı kalıyor. Aslıhan Aykaç, Yeni İşler, Yeni İşçiler kitabında turizm sektöründe emek tartışmalarını Türkiye’nin üç turizm bölgesindeki örneklerle ele alıyor. Emeğin ağırlıklı olarak tarımdan devşirildiği, mevsimsel istihdamla yürüyen; cinsiyet ilişkilerini, hane içi gelir akışını ve bireylerin rolünü değiştiren turizme emek cephesinden bakıyor. Tartışmasını tarihsel, kültürel ve sosyo-iktisadi veçheleriyle ele alan yazar, aynı zamanda sosyo-politik bir tartışmanın başlayabilmesi için gerekli araştırmaların, tartışmaların ve araçların da neler olabileceğine işaret ediyor. Turizmi sihirli bir değnek gibi ele almaktansa, gerçekçi bir bakışın neleri gösterebileceğinin iyi bir örneğini veriyor.
 

1975'te İzmir'de doğdu. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans derecesi aldıktan sonra Binghamton Üniversitesi'nde sosyoloji dalında yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. 1997-2007 arasında Muğla Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çalıştı. Halen Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisidir.
Kitabın Adı Yeni İşler, Yeni İşçiler
Alt Başlık Turizm Sektöründe Emek
ISBN 9789750506734
Yayın No İletişim - 1388
Dizi Araştırma-İnceleme - 233
Alan İşletme, Ekonomi
Sayfa 207 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 176 gr
Perakende Satış Fiyatı 17,13 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2009
Yazar Aslıhan Aykaç Yanardağ
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Defne İpek
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset