Özgür Mutlu Ulus, bu kapsamlı çalışmasında, 1960-1971 yılları arasında siyaset sahnesinde yer alan sol hareketlerin orduya ve cuntacılığa yaklaşımlarını incelerken, aralarındaki teorik tartışmalara da geniş yer ayırıyor; orduya bakışın sol çevrelerin siyasi anlayış ve pratiklerini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu ileri sürüyor. Dönemin sol hareketlerine dair sunduğu panoramayı, sosyalist çevrelerden önemli isimlerle yaptığı görüşmelerle zenginleştiriyor.
“Bu çalışmanın en temel sorularından biri sosyalistlerin orduya bakışının Türk solunun yapısı, gelişimi ve sonuçta zayıflamasının dinamikleri hakkında bizlere bir veri sunup sunmayacağıydı. Ben sunduğunu düşünüyorum. Araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri, ordunun rolüne dair değerlendirmelerin sol içerisindeki temel ayrışma noktasını oluşturduğudur.”

Sosyalist devrim hemen mi olmalı, yoksa henüz vakit erken mi? Devrim mücadelesinin öncü kuvveti “eli nasırlılar” mı olacak, yoksa “zinde kuvvetler” mi? 27 Mayıs’tan 12 Mart’a kadar süren yaklaşık on yıllık zaman diliminde sol çevrelerin en canlı tartışmaları bu sorular etrafında şekillenmişti. Birçok hareket Kemalist miras ile yoğurduğu sosyalizm anlayışında orduya ilerici ve devrimci bir rol atfetmiş, kimileri ise devrimi demokratik yollardan örgütleme inancını korumuştu.


Özgür Mutlu Ulus, bu kapsamlı çalışmasında, 1960-1971 yılları arasında siyaset sahnesinde yer alan sol hareketlerin orduya ve cuntacılığa yaklaşımlarını incelerken, aralarındaki teorik tartışmalara da geniş yer ayırıyor; orduya bakışın sol çevrelerin siyasi anlayış ve pratiklerini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu ileri sürüyor. Dönemin sol hareketlerine dair sunduğu panoramayı, sosyalist çevrelerden önemli isimlerle yaptığı görüşmelerle zenginleştiriyor.

ÖZGÜR MUTLU ULUS Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde, lisansüstü eğitimini ise aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde tamamladı. 2007’de Hollanda Leiden Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden doktora derecesini “The Radical Left and its Attitudes Towards the Army (1960-1971)” başlıklı teziyle alan Ulus, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde bir yıl süreyle öğretim üyeliği görevini yürüttü. Sekiz yıldan beri Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve burada Bilim Tarihi, Uygarlık Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri veriyor. Çalışma alanları arasında Türkiye’de sol siyaset, ordu ve siyaset ilişkileri, kadın çalışmaları ve gençlik hareketleri yer almaktadır.
Kitabın Adı Türkiye'de Sol ve Ordu
Alt Başlık (1960-1971)
Orijinal Adı The Army and The Radical Left in Turkey: Military Coups, Socialist Revolution and Kemalism
ISBN 9789750521102
Yayın No İletişim - 2398
Dizi Araştırma-İnceleme - 397
Alan Politika/Siyaset, Tarih
Sayfa 408 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 431 gr
Perakende Satış Fiyatı 110,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2016
Yazar Özgür Mutlu Ulus
Editör Melike Işık Durmaz
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ece Ziya
Dizin Ece Ziya, Burcu Demirer
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit