Yakın komşularımızla ilgili kitaplar yayımlamaya Richard Clogg’un Yunanistan Tarihi ile başlamıştık. Yakın coğrafyalarda yaşayan, arada sınırlar olsa da ortak ya da benzer kültürleri paylaştığımız ya da etkilendiğimiz, onlar hapşırsa bizim grip olup yataklara düşecek kadar yakın olduğumuz komşularımızla ilgili, ister yerli olsun isterse yabancı, yapılan önemli araştırmalar ve yayımlanan kitaplar ilgi alanımız içinde kalmaya devam edecek.

Yakın komşularımızla ilgili kitaplar yayımlamaya Richard Clogg’un Yunanistan Tarihi ile başlamıştık. Yakın coğrafyalarda yaşayan, arada sınırlar olsa da ortak ya da benzer kültürleri paylaştığımız ya da etkilendiğimiz, onlar hapşırsa bizim grip olup yataklara düşecek kadar yakın olduğumuz komşularımızla ilgili, ister yerli olsun isterse yabancı, yapılan önemli araştırmalar ve yayımlanan kitaplar ilgi alanımız içinde kalmaya devam edecek. Hollandalı büyükelçi Nikolaos van Dam’ın kitabı da bunlardan biri. Van Dam, yıllarca ülkesini Ortadoğu’nun çeşitli başkentlerinde temsil etti. Hariciyeci kimliğine öğretim üyeliği ve yazarlığı da ekleyen yazar, Suriye’nin dünü ve bugününü aktarırken, geleceğine ilişkin önemli ipuçları ve bilgiler veriyor; 1963’ten bu yana iktidarda olan Baas Partisi ve Hafız Esad’ın ‘başarısı’nın ardındaki gerçekleri gün ışığına çıkarıyor. Her şeyin gizliliğe dayandığı, mevcut kaynakların ucuz propagandist amaçlarla malûl olduğu bir ülke üzerine yaptığı bu önemli çalışma, her birinin doğruluğunun kontrolu meşakkatli bir mesaiye malolan yüzlerce bilgi, belge ve kaynağa dayanıyor. Van Dam, modern Suriye tarihini, “mezhep, aşiret ve bölgeye özgü bağların iktidar mücadelesinde oynadığı rol”, “1963’ten günümüze Baas Partisi”, “asker ve sivil iktidar kadrolarında yaşanan gelişmeler”, “Sünni muhalefet hareketi”, “Suriye silahlı kuvvetlerinin analizi” gibi temel başlıklarda incelerken, Ortadoğu üzerine kafa yoran bütün analistlerin ve stratejistlerin cevabını aradıkları şu hayati soruya yanıt arıyor: “Hafız Esad’dan sonra Suriye’yi neler bekliyor?...”

 

İÇİNDEKİLER

 

9  ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM
17   Giriş 

İKİNCİ BÖLÜM
39   Suriye Silahlı Kuvvetleri ve Baas Partisi’nde
     azınlıkların yükselişi 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
69   Suriye Silahlı Kuvvetleri’ndeki Sünniler ile
     diğer dinî azınlıklar arasında mezhep kutuplaşması 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
91   Dürzi subayların Suriye Silahlı Kuvvetleri’nden
     tasfiyesi 

BEŞİNCİ BÖLÜM
111  Alevi cemaati içindeki iktidar mücadelesi

ALTINCI BÖLÜM
129  Suriye’nin siyasi kadrolarında
    mezhep ve bölgeciliğe dayalı hizipleşme:
    İstatistiksel bir analiz 

YEDİNCİ BÖLÜM
147 Mezhebe dayalı tahrikler ve çatışmalar

SEKİZİNCİ BÖLÜM
173 Nihai mezhep çatışması:
Müslüman Kardeşler’in yok edilmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM
193 Hafız Esad Rejiminde iktidar seçkinleri

ONUNCU BÖLÜM
221 Sonuçlar 

EK A
235 Mezhepçilik, bölgecilik ve aşiretçilik üzerine
bir Baas analizi
EK B
242 Hama’da bulunan askerî birliklerdeki
mezhepçilik üzerine itiraflar 
EK C
248 Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin bir analizi
261 KAYNAKÇA 
285 DİZİN 

1945'te Amsterdam'da doğdu. Amsterdam Üniversitesi'nde Arapça, Siyaset ve Sosyal Bilimler okudu. Edebiyat üzerine hazırladığı doktorasını 1977'de tamamladı. 1970-1975 yılları arasında Amsterdam Üniversitesi'nde Çağdaş Ortadoğu Tarihi dersleri verdi 1975'te Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi İşler Dairesi'nin Ortadoğu Bölümü'nde çalışmaya başladı. 1980-1983 yılları arasında Hollanda'nın Beyrut Büyükelçiliği'nde başmüsteşar, 1985 yılından itibaren de sırasıyla Bağdat, Kahire ve Ankara'da Hollanda Büyükelçisi olarak görev yaptı. Nikolaos van Dam halen Hollanda'nın Almanya Büyükelçisi'dir.
Kitabın Adı Suriye'de İktidar Mücadelesi
Alt Başlık Esad ve Baas Partisi Yönetiminde Siyaset ve Toplum
Orijinal Adı The Struggle for Power in Syria
ISBN 9789754707762
Yayın No İletişim - 598
Dizi Araştırma-İnceleme - 93
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 292 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 216 gr
Baskı 1. baskı - Şubat 2000
Yazar Nikolaos Van Dam
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fatoş Gencosman
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Dürdane Abdal
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Çeviren Aslı Falay Çalkıvık, Semih İdiz
Kapak Fotoğrafı Nikolaos Van Dam
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası