Pragmatizm

Dünya tarihini oldukça etkilemiş ancak pek bilinmeyen veya yanlış ve eksik anlaşılan (hatta savunucuları arasında dahi farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış) bir felsefi kuramı daha yakından incelemek isteyenler için kurucusundan temel bir eser…

Günümüzdeki yaygın kullanımı itibariyle “pragmatik”, “pragmatist”, “pragmatizm” kelimelerinin çağrışımları negatif anlamlar barındırıyor: Makyavelizmin, kör maddiyatçılığın, vahşi kapitalizme özgü fütursuzluğun arkasında duran felsefi kuram hep pragmatizm olarak görülüyor. Üstelik bunun, Avrupa’da da Amerika’da da böyle olduğunu söylemek mümkün. Peki bir felsefi yaklaşım olarak pragmatizm gerçekten ne?

 

İlk baskısı 1907’de yapılan ve pragmatizm felsefesinin kurucularından olan William James’in kendi tabiriyle, “en mühim çalışması” olan Pragmatizm, filozofun Lowell Enstitüsü’nde ve Columbia Üniversitesi’nde verdiği dersleri bir araya getiriyor. Pragmatizmin kavramsal çerçevesini, “arabulucu” niteliğini, bir “doğruluk teorisi”olarak anlamını, kimi felsefi problemlerde pragmatik yöntemin ne kadar etkili olduğunu, rasyonalizm, ampirizm, idealizm karşısındaki konumunu, dinle ilişkisini etraflı biçimde inceliyor.


Dünya tarihini oldukça etkilemiş ancak pek bilinmeyen veya yanlış ve eksik anlaşılan (hatta savunucuları arasında dahi farklı yaklaşımlar ortaya çıkmış) bir felsefi kuramı daha yakından incelemek isteyenler için kurucusundan temel bir eser…

“Pragmatizmin doğruluğa ilişkin yegâne testi şudur: Doğru, bize en iyi şekilde yol gösteren, yaşamın her bir parçasına en iyi şekilde uygunluk gösteren ve hiçbir şeyi dışarıda tutmaksızın deneyimlerin gereklerinin bir aradalığını mümkün kılandır.”
W. James

Amerikan felsefesinin klasik döneminin en önemli figürlerinden olan William James, 1842 yılında New York City’de doğdu. Resim, biyoloji, kimya, tıp ve psikoloji gibi farklı alanlarda eğitim gördü. Harvard Üniversitesi’nde yaptığı tıp doktorasından sonra, aynı üniversitede, fizyoloji, anatomi, psikoloji ve felsefe alanlarında dersler verdi. Psikolojinin İlkeleri (1890), İnanma İstenci (1897), Dinsel Deneyimin Çeşitli Biçimleri (1902), Pragmatizm (1907), Radikal Ampirizm Denemeleri (1912) gibi önemli eserlerin yazarıdır. C. S. Peirce ile birlikte ortaya çıkışına büyük katkı sunduğu ve ilk özgün Amerikan felsefesi diye bilinen pragmatizmin önde gelen temsilcilerinden biridir. 1910 yılında New Hampshire’da öldü.
Kitabın Adı Pragmatizm
Orijinal Adı Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking
ISBN 9789750517624
Yayın No İletişim - 2156
Dizi Politika - 131
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 215 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 184 gr
Perakende Satış Fiyatı 171,00 TL
Baskı 3. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Mayıs 2015)
Yazar William James
Çeviren Tahir Karakaş
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Emre Bayın
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset