William James

Amerikan felsefesinin klasik döneminin en önemli figürlerinden olan William James, 1842 yılında New York City’de doğdu. Resim, biyoloji, kimya, tıp ve psikoloji gibi farklı alanlarda eğitim gördü. Harvard Üniversitesi’nde yaptığı tıp doktorasından sonra, aynı üniversitede, fizyoloji, anatomi, psikoloji ve felsefe alanlarında dersler verdi. Psikolojinin İlkeleri (1890), İnanma İstenci (1897), Dinsel Deneyimin Çeşitli Biçimleri (1902), Pragmatizm (1907), Radikal Ampirizm Denemeleri (1912) gibi önemli eserlerin yazarıdır. C. S. Peirce ile birlikte ortaya çıkışına büyük katkı sunduğu ve ilk özgün Amerikan felsefesi diye bilinen pragmatizmin önde gelen temsilcilerinden biridir. 1910 yılında New Hampshire’da öldü.