Mülksüzleştirme ve Türkleştirme
Edirne Örneği

İlkay Öz, gayrimüslimlerin mülksüzleştirilmesi, sürülmesi, Müslüman mübadil ve muhacirlerin Edirne’ye yerleştirilmesi, Müslümanların ilkel birikimlerini gerçekleştirmesi ve Türkleştirme boyutlarıyla bu süreci inceliyor.

“Milli iktisat politikalarına uygun bir ş ekilde “Ermeni Tehciri” ve Rum Mübadelesi sonucunda mü lksüzleştirilen Hıristiyan azınlıkların emvâl-i metrûkeleri aracılığıyla ilkel birikimlerini gerçekleştiren Müslüman-Türk unsurlar, iktisadi sahanın da kendi hâkimiyetlerine geçeceğini planlamışlardı. Oysa Müslüman-Türk unsurların bu planı Yahudilerin özellikle Trakya’da iktisadi hâkimiyet kurmasıyla sekteye uğramıştı. Böylece Türklüğün, “yerli ve milliliğin” kapsamı dışında kalan-bırakılan Yahudiler, hem Müslüman-Türk eşraf ve halkın hem de Türk hükümetlerinin hedefi konumuna gelmişti. İki kadim halkın Anadolu ve Trakya’dan tasfiyesinden sonra, Yahudi nüfusunun yoğun olduğu Trakya ve Edirne’de de bu tarihten itibaren Yahudi azınlığı karşıtı söylem ve olaylar meydana çıkacaktır. Bunların yoğunluğu Yahudilerin mülksüzleştirilmesi ve tasfiyesine kadar artarak devam edecektir.”

Edirne’de, altmış yıllık zaman diliminde, gayrimüslimleri mülksüzleştiren olaylara odaklanan bu kitap, yerel gazetelerde ve tapu kayıtlarında bunun izini sürerek, Türkleştirme ve mülksüzleştirme politikasının nasıl yerel bürokrasi, eşraf ve halk işbirliği içinde gerçekleştirildiğini gösteriyor.

İlkay Öz, gayrimüslimlerin mülksüzleştirilmesi, sürülmesi, Müslüman mübadil ve muhacirlerin Edirne’ye yerleştirilmesi, Müslümanların ilkel birikimlerini gerçekleştirmesi ve Türkleştirme boyutlarıyla bu süreci inceliyor. Ulus-devletin kuruluşu aşamasında “yerli ve milli” burjuva ve küçük burjuva sınıflarının oluşmasını “ötekilerin” mülksüzleştirilmesi üzerinden, ilkel birikim yöntemiyle gerçekleştirmeye çalışan politikalardan okuyarak somut bir tarihî kesit sunuyor.

1991 yılında Edirne’de doğdu. Orta eğitimini Edirne’de, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde (Fransızca) tamamladı. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans diploması aldı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü doktora programında eğitimine devam ediyor. Fransızcadan çeviriler yapıyor. Marksizm, mülksüzleştirme politikaları, azınlıklar ve Türkiye siyasi tarihi ilgi ve araştırma alanlarıdır. Öz, Mülksüzleştirme ve Türkleştirme: Edirne Örneği çalışmasıyla 2021 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü'ne layık görüldü.

Kitabın Adı Mülksüzleştirme ve Türkleştirme
Alt Başlık Edirne Örneği
ISBN 9789750529542
Kapak II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında İttihat ve Terakki Komitesi üyelerine eşlik eden Makedonya’nın Yunan papazının Edirne Garı önündeki fotoğrafından üretilmiş kartpostal
Yayın No İletişim - 2928
Dizi Araştırma-İnceleme - 472
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 264 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 182,00 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2021 (1. baskı - Ekim 2020)
Yazar İlkay Öz
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Büşra Bakan
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit