Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına
Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya

Türkiye’nin modernleşme sürecini, çatışmacı projelere sahip toplumsal kesimlerin “farklılıklarını” öne çıkararak okumak son derece yaygın bir eğilimdir. Bu çatışmanın ana ekseni müphem bir çağdaşlık vurgusuna dayandırılan “modernlik” ve onun karşısında konumlanan “değişmez gelenek” olarak belirir. Muhafazakârlık ve milliyetçiliğin diğer siyasal ideolojilerle kesişmeleri, onlarla hemhâl olmaları bu analizlerde ihmal edilir.

Türkiye’nin modernleşme sürecini, çatışmacı projelere sahip toplumsal kesimlerin “farklılıklarını” öne çıkararak okumak son derece yaygın bir eğilimdir. Bu çatışmanın ana ekseni müphem bir çağdaşlık vurgusuna dayandırılan “modernlik” ve onun karşısında konumlanan “değişmez gelenek” olarak belirir. Muhafazakârlık ve milliyetçiliğin diğer siyasal ideolojilerle kesişmeleri, onlarla hemhâl olmaları bu analizlerde ihmal edilir. Yüksel Taşkın, Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya’da modernleşmenin asıl taşıyıcısı olarak öne çıkan, kültürel eliti temsil eden, kültürel dönüşümü kontrolü altında tutan “aydınlar”a karşı konumlanmış görünen milliyetçi muhafazakâr “entelijansiya”yı, cumhuriyetin “asli” kültür yapıcılarına benzerlikleri üzerinden okumayı öneriyor. Kendilerini cumhuriyetin modernleşme projesinden dışlanmış hisseden, bu çerçevenin belirlediği siyasal ve sosyal güçten nasiplenemediklerini düşünen muhafazakâr milliyetçi entelijansiyanın toplumsal rollerini, siyasal mevzilenmelerini, kendilerine has kültür(leme) projelerini ele alıyor. Merkez sağ geleneğin içinde kümelenen, siyasal gücünü buradan devşiren ve bu güçle “milli kültür”ün yeniden inşasına ve ihyasına yönelen bu toplumsal katmanın, tarihsel yönelimlerini araştırıyor. Turgut Özal’la ivme kazanan yeni-sağ dönüşümlerin, kapitalizmle eklemlenme süreçlerinin ve kültürel alandaki savrulmaların karşısında milliyetçi muhafazakâr entelijansiyanın verdiği tepkileri inceliyor. Taşkın, bu dönemin milliyetçi muhafazakârlık açısından ciddi bir kırılma dönemi olduğundan hareketle, Türkiye sağının izleyen süreçteki değişimlerine ve bunların halen yaşanmakta olan sonuçlarına eğiliyor. Erol Güngör, Mehmet Kaplan, Ahmet Kabaklı, Taha Akyol ve Türkiye Günlüğü dergisi bu çalışmanın odak noktalarını oluşturuyor. Yüksel Taşkın, kendi modernleşme versiyonlarını devletçiliğin çeşitli renkleriyle donatan bir siyasal projenin izlerini sürüyor.

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans (1995) ve Doktora (2001) derecelerini de aynı üniversiteden alan Taşkın, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Taşkın 2009 yılında doçent, 2015 yılında da profesör unvanını almıştır. Taşkın, Barış Bildirisini imzaladığı gerekçesiyle Şubat 2017’de üniversiteden ihraç edilmiştir. Taşkın’ın Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007); AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslamcılık ve Arap Baharı (İstanbul: Birikim Yayınları, 2013; İletişim Yayınları 2017), Suavi Aydın’la beraber yazdıkları, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), Sosyal Demokrasi ve Din (Ankara: Bence Kitap, 2016), Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Ankara: Bence Kitap, 2016) başlıklı beş kitabı bulunmaktadır. Taşkın, Siyaset: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014) kitabının da editörlüğünü yapmıştır.

Taşkın’ın çalışma alanları olan, Türkiye siyaseti; Türkiye’de milliyetçilik, muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu’da toplum ve siyaset; Entelektüeller ve toplumsal hareketler, Gençlik ve siyaset konularında çok sayıda kitap bölümü ve makalesi yayımlanmıştır.

Üst Başlık Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına
Kitabın Adı Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya
ISBN 9789750505249
Yayın No İletişim - 1252
Dizi Araştırma-İnceleme - 213
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 392 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 314 gr
Perakende Satış Fiyatı 249,00 TL
Baskı 5. baskı - Ağustos 2021 (1. baskı - Ağustos 2007)
Yazar Yüksel Taşkın
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Ara Güler
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Ceren Kınık
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset