Milli Kimlik

Milliyetçilik sosyolojisinin öndegelen isimlerinden Smith’in kaynak niteliğindeki çalışması, bugünden kadim çağlara, geniş bir tarihî ölçekte millî kimliğin oluşumunu ve biçimlerini ele alıyor. Milliyetçi zihniyet dünyasını zengin tarihî malzemeyle tahlil ediyor. Modern milliyetçi ideolojilerin oluşumunda etnik tarih(ler)in rolünü, farklı millî kimlik ve milliyetçilik türlerinin yol açtığı siyasî sonuçları inceliyor.

Anthony D. Smith, milliyetçilik üzerine araştırmalar literatürüne temel önemde eserlerle katkıda bulunan
bir araştırmacı. E. J. Hobsbawm’a göre, “bu alanın başlıca kılavuzu...” Smith, milli kimliklerin ve milletlerin oluşum serüvenlerine, bugünün sorunlarından kadim çağlara uzanan, oldukça geniş zamanlı bir tarihsellik içinde bakıyor. Kolektif kültürel kimlik biçimleri arasında milli kimliğin yerinin ne olduğunu, özelliklerini araştırıyor. Modern milliyetçi ideolojilerin oluşumunda farklı etnik temellerin ne gibi roller oynadığını bulmaya çalışıyor. Milliyetçi sembolizmin kurduğu zihniyet dünyasını çözümlemeye uğraşıyor. Farklı milli kimlik ve milli devlet tiplerinin siyasi düzeyde yolaçtığı oluşumları, sonuçları ayırt edip gösteriyor. Yurttaşlığa ve ülke/toprak esasına dayanan milli kimlik ile etnik/soycu milli kimlik arasında ne tür ayrımlar vardır ve ne tür geçişler olur, açıklıyor.

Smith elbette araştırmasını şu soruya bir cevap bulabilme amacına yönelik yürütüyor: Millilik ötesi bir kimlik, milli devlet ötesi bir siyasi model mümkün olabilir mi? Bugün dünyaya her zamankinden de fazla kan ve şiddet şırınga etmeye aday olan milliyetçi dalganın söndürülebilmesi için cevaplanması hayati önemde olan bu soru, Milli Kimlik’te, zengin bir tarihsel malzemeye dayanarak ve çok çeşitli örnekler karşılaştırılarak ele alınıyor...

1939’de doğdu. İngiltereli sosyolog, milliyetçilik üzerine çalıştı. “Milliyetçilik sosyolojisi”nin 1970’lerden sonraki en önemli yazarlarındandır. London School of Economics’de ders veren Smith’in diğer eserleri şunlardır: Theories of Nationalism (1971), Nationalism in the Twentieth Century (1979), The Ethnic Revival’ (1981), Ethnic Origins of Nations (1986).

Kitabın Adı Milli Kimlik
Orijinal Adı National Identity
ISBN 9789754704006
Yayın No İletişim - 244
Dizi Araştırma-İnceleme - 42
Alan Sosyoloji, Antropoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 290 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 216 gr
Perakende Satış Fiyatı 218,00 TL
Baskı 10. baskı - Ekim 2022 (1. baskı - Şubat 1994)
Yazar Anthony D. Smith
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fatoş Gencosman
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Filiz Burhan
Düzelti Haydar Sayılı
Çeviren Bahadır Sina Şener
Cilt Sena Ofset
Baskı Şefik Matbaası, Sena Ofset