Hurafeler ve Mitler
Halk İslamında Senkretizm

Farklı dinlere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Bu inançlar arasında sürekli geçişler, birbirini etkilemeler söz konusu. Her dinin şehitleri, azizleri, evliyaları, kutsal mekânları; ibadet özellikleri etrafındaki diğer inançları etkiledi ve onlardan etkilendi.
Farklı dinlere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar. Bu inançlar arasında sürekli geçişler, birbirini etkilemeler söz konusu. Her dinin şehitleri, azizleri, evliyaları, kutsal mekânları; ibadet özellikleri etrafındaki diğer inançları etkiledi ve onlardan etkilendi. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu, bu dinsel zenginliğin en renkli biçimde yaşandığı coğrafyaydı. Bir yandan Bizans etkisi devam ederken, diğer yandan şaman geleneklerini yeni dinleriyle hemhal etmiş Müslüman topluluklar Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştı. Tektanrılı dinlerin inanç sistemleri arasındaki benzerlikler kadar, ilkel dinlerden aktarılmış, gelenek haline gelmiş gündelik inanç pratikleri de birbiriyle iletişim kuran topluluklar arasındaki yakınlaşmaları ortaya çıkarıyordu. Hurafeler ve Mitler, bugün halk İslâmı olarak adlandırılan, kitabî değil, gündelik yaşayış esaslarıyla Müslümanlığı, Anadolu’daki ilk döneminde, dinler ve inanç dünyaları arasındaki geçişler ve zenginliklerle ele alıyor. Kitap, insanların dinin kitabî yüzünü yaşam koşulları ve daha önceki inanışları ile nasıl uyumlu bir biçime bürüdüklerini, halk İslâmının Anadolu tarihindeki yeriyle birlikte inceliyor.
Süreyya Su 1971'de Sivas'ta doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1997). Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (2000). Birikim, Cogito, Felsefelogos, Toplumbilim dergilerinde siyaset felsefesi, sanat kuramı ve estetik üzerine yazılar yayımladı. Halen ortaçağ İslam tarihi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
Kitabın Adı Hurafeler ve Mitler
Alt Başlık Halk İslamında Senkretizm
ISBN 9789750506338
Kapak “Hızır ve İlyas’ın karanlıklar ülkesinde hayat suyunu bulmaları. Fâl-i Kur’an, TMSK, H.1702’den”, A. Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, Yapı Kredi Yayınları, s. 271
Yayın No İletişim - 1350
Dizi Araştırma-İnceleme - 230
Alan Tarih
Sayfa 216 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 182 gr
Perakende Satış Fiyatı 29,00 TL
Baskı 2. baskı - Ağustos 2011 (1. baskı - Ocak 2009)
Yazar Süreyya Su
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Güzel
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset