İletişim Anadolu Uygarlıkları
Eski Anadolu ve Trakya Cilt 1
Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar

66 harita, 600 resim, 262 çizim, 10 tablo Anadolu, uygarlığın ilk adımlarının atıldığı, insanlık adına övgüye değer başarılarla dolu bir yarımadadır. Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumuyla Mısır, Mezopotamya, Karadeniz havzası, Ege adaları, Suriye, Filistin, İran ve Girit’le sürekli bir siyaset, ekonomi, kültür ve sanat alışverişine olanak sağlamış ve uygarlığın ilk ışıkları bu topraktan saçılmaya başlamıştır.
66 harita, 600 resim, 262 çizim, 10 tablo
Anadolu, uygarlığın ilk adımlarının atıldığı, insanlık adına övgüye değer başarılarla dolu bir yarımadadır. Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumuyla Mısır, Mezopotamya, Karadeniz havzası, Ege adaları, Suriye, Filistin, İran ve Girit’le sürekli bir siyaset, ekonomi, kültür ve sanat alışverişine olanak sağlamış ve uygarlığın ilk ışıkları bu topraktan saçılmaya başlamıştır. Halbuki daha düne kadar özgün kültürlerin vatanı olarak hep Yunan’ı, Roma’yı, Mezopotamya’yı, Mısır’ı, Suriye’yi ya da Girit’i görmüştük. Son 30 yılda yapılan arkeolojik keşifler bu önyargıları değiştirmeye ve düzeltmeye başladı. Mağaralardan ilk kalıcı barınaklara ve köylere geçişin bu topraklarda ortaya çıktığı belirlendi. Hayvan ve bitkilerin ilk kez burada evcilleştirildiği saptandı. Ticaretin temellerinin ilk kez burada atılmaya başladığı, ilk büyük kentlerin, tapınakların ve taştan yontuların burada biçimlendiği ortaya kondu.
Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi dizisi kapsamında İletişim Yayınları için Prof. Dr. Veli Sevin tarafından hazırlanan ilk cilt Anadolu ve Trakya’yı tarihöncesi çağlardan Pers egemenliğine kadar olan dönemde ele alıyor. Elinizdeki eser, Anadolu ve Trakya’yı en son kazı bilgileri ve yayınlar ışığında tanıtıyor. İncelenen toprakların coğrafyasından sonra kurulan uygarlıklar kronolojik bir sırayla irdeleniyor. Yontma Taş Çağı’yla başlayan serüven Cilalı Taş Çağı’yla devam ediyor; maden çağları ise bakır ve tunçtan sonra Erken Demir Çağı’nın gizemli uygarlıklarıyla sonlanıyor. Her bir çağ, yöre yöre, yerleşim yerleşim anlatılıyor; en görkemli yerleşimler özellikleriyle ayrı bir çerçeve içinde sunuluyor. Hititlerle birlikte merkezî devletin ortaya çıkmasının ardından devlet tarihi ve uygarlığı gündeme geliyor. Devletlerin önemli kentleri ve uygarlıklarının belirgin özellikleri ayrı çerçeveler içinde vurgulanıyor. Çok sayıda fotoğrafın yanı sıra, çizimler ve haritalar konunun anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Küçük bir sözlük, Türkçe yayın kaynakçası ve ayrıntılı bir genel dizin, bu önemli eseri tamamlıyor.
Veli Sevin 3 Nisan 1944’te Ödemiş’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki eğitimini, Eskiçağ Tarihi, Klasik Arkeoloji ve Eski Önasya Kültürleri kürsülerinde okuyarak tamamladı. (1965-1968). Aynı yerde Lydia uygarlığı üzerine doktara yaptı (1969-1973). 1979’da doçent, 1988’de de profesör oldu. İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde Eskiçağ Tarihi ve Anadolu-Mezopotamya Arkeolojisi üzerine dersler verdi. (1980-1999). İstanbul Üniversitesi Edebiyata Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi müdürlüğü (1993-1999) ve Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü genel sekreterliği (1993-1995) görevlerinde bulundu. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne geçti; rektör yardımcılığı, Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığı ve Arkeoloji Bölümü başkanlığı yaptı. 2002 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne geçti ve Arkeoloji Bölümü başkanı oldu. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Ankara Bölge Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çalışmalarını daha çok M.Ö. I. binyıl Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran, Mezopotamya ve Kafkasya arkeolojileri üzerinde yoğunlaştıran Sevin, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, ICOMOS ve Tarih Vakfı’nın asli, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün de muhabir üyesidir. 1981´den günümüze kadar birçok arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları gerçekleştirmiştir.
Üst Başlık İletişim Anadolu Uygarlıkları
Kitabın Adı Eski Anadolu ve Trakya Cilt 1
Alt Başlık Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar
ISBN 9789750501357
Yayın No İletişim
Dizi Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi
Alan Tarih, Popüler Kültür, Antropoloji
Sayfa 319 sayfa
En 240 mm
Boy 300 mm
Ağırlık 1575 gr
Perakende Satış Fiyatı 78,70 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2003
Yazar Veli Sevin
Dizi Yayın Yönetmeni Ahmet Boratav
Kapak Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Dizin İnci Türkoğlu
Grafik Tasarım Gökçe Bike Yazıcıoğlu, Hülya Tokmak
Uygulama Gökçe Bike Yazıcıoğlu, Hülya Tokmak
Yayın Yönetmen Yardımcısı Gökçe Bike Yazıcıoğlu
Baskı Sena Ofset
Cilt Kısmet Ciltevi