Veli Sevin

Veli Sevin 3 Nisan 1944’te Ödemiş’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki eğitimini, Eskiçağ Tarihi, Klasik Arkeoloji ve Eski Önasya Kültürleri kürsülerinde okuyarak tamamladı. (1965-1968). Aynı yerde Lydia uygarlığı üzerine doktara yaptı (1969-1973). 1979’da doçent, 1988’de de profesör oldu. İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde Eskiçağ Tarihi ve Anadolu-Mezopotamya Arkeolojisi üzerine dersler verdi. (1980-1999). İstanbul Üniversitesi Edebiyata Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi müdürlüğü (1993-1999) ve Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü genel sekreterliği (1993-1995) görevlerinde bulundu. 1999’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne geçti; rektör yardımcılığı, Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu dekanlığı ve Arkeoloji Bölümü başkanlığı yaptı. 2002 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne geçti ve Arkeoloji Bölümü başkanı oldu. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Ankara Bölge Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çalışmalarını daha çok M.Ö. I. binyıl Doğu Anadolu, Kuzeybatı İran, Mezopotamya ve Kafkasya arkeolojileri üzerinde yoğunlaştıran Sevin, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, ICOMOS ve Tarih Vakfı’nın asli, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün de muhabir üyesidir. 1981´den günümüze kadar birçok arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları gerçekleştirmiştir.