Osmanlı İmparatorluğu’nda askerî yenilgilerin entelektüel ortamı hızla etkilediği dönem Balkan Savaşları’dır. İmparatorluk fikri siyasi elitin zihninde de hızla tükenirken, milliyetçilik dönemin fikir atmosferini ele geçirmiştir. Kaybı telafi etmenin yolunu askerî başarılarda gören bu anlayış, “silahlanmış millet” (millet-i müsellaha) fikrini işlemeye koyulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nda askerî yenilgilerin entelektüel ortamı hızla etkilediği dönem Balkan Savaşları’dır. İmparatorluk fikri siyasi elitin zihninde de hızla tükenirken, milliyetçilik dönemin fikir atmosferini ele geçirmiştir. Kaybı telafi etmenin yolunu askerî başarılarda gören bu anlayış, “silahlanmış millet” (millet-i müsellaha) fikrini işlemeye koyulmuştur. Zorunlu askerlik uygulamalarıyla beraber, gençlerin savaşa hazırlanması, askerî eğitimin beden terbiyesi ve gençlere yönelik dernekler vasıtasıyla “tabana” yayılması dönemin uygulamalarından birisidir. Sanem Yamak Ateş, Asker Evlatlar Yetiştirmek’te II. Meşrutiyet döneminde kurulan paramiliter gençlik örgütlerini tüm yönleriyle araştırıyor. Bu derneklerin kuruluşunu önceleyen fikirleri, derneklerin işleyişini ve gençler üzerindeki etkisini inceliyor. Türk Gücü Cemiyeti, İzciler Ocağı, Osmanlı Güç Dernekleri’ni askerî “talim ve terbiye” açısından değerlendirdikten sonra Osmanlı Genç Dernekleri’ni etraflı bir biçimde ele alıyor. II. Meşrutiyet’te sosyal Darwinizmden milliyetçiliğe, beden terbiyesinden militarizme uzanan süreçleri yalnızca fikrî yönleriyle değil, uygulama ve etkileriyle birlikte değerlendiriyor. Asker Evlatlar Yetiştirmek, etkisi II. Meşrutiyet’le sınırlı kalmayan, sonraki kuşaklara da aktarılan militarist “alışkanlıkların” kökenlerini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

 

1977 yılında Safranbolu'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında aynı bölümden, "Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi Düşünce (1839-1918)" başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler (SBF) Doktora Programı'm "II. Meşrutiyet Döneminde Paramiliter Gençlik Örgütleri" başlıklı tezle tamamladı. Temel ilgi alanları II. Meşrutiyet dönemi siyasal ve toplumsal gelişmeleri ile "Türk Kamuoyu ve Kıbrıs" olup bu konularda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Halen Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Asker Evlatlar Yetiştirmek
Alt Başlık II. Meşrutiyet Döneminde Beden Terbiyesi, Askerî Talim ve Paramiliter Gençlik Örgütleri
ISBN 9789750510076
Yayın No İletişim - 1714
Dizi Araştırma-İnceleme - 287
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 600 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 473 gr
Perakende Satış Fiyatı 12,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2012
Yazar Sanem Yamak Ateş
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Tayfun Mater
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset