İktisatta temel ve hâkim yaklaşım durumundaki “neoklasik iktisat”, ortaya çıktığı andan itibaren kapitalizmin mütemmim cüzü olarak, sistemi tekrar ve tekrar üretiyor. “Görünmez bir el”in her zaman doğal düzeni sağladığı, piyasaları dengeye getireceği, bireysel çıkarlarını gözeten insanların toplumun refahını da sağlayacağı, fiyat mekanizmasının düzgün işlediği fikri, öteden beri iktisatçıların analizlerine temel oluşturuyor.

İktisatta temel ve hâkim yaklaşım durumundaki “neoklasik iktisat”, ortaya çıktığı andan itibaren kapitalizmin mütemmim cüzü olarak, sistemi tekrar ve tekrar üretiyor. “Görünmez bir el”in her zaman doğal düzeni sağladığı, piyasaları dengeye getireceği, bireysel çıkarlarını gözeten insanların toplumun refahını da sağlayacağı, fiyat mekanizmasının düzgün işlediği fikri, öteden beri iktisatçıların analizlerine temel oluşturuyor. Oysa iktisadı, çok da gerçekliği olmayan salt matematik veriler üzerinden algılayan, fizik gibi doğa bilimleriyle eş tutan bu anlayış, dünya üzerindeki milyarlarca yoksul, aç, son derece geri koşullarda yaşayan insanı açıklamanın çok uzağında.
2000’lerin başında Fransa'da bir grup iktisat öğrencisinin yayımladığı bir bildiriyle başlayan “Post Otistik İktisat” anlayışının yarattığı dalgayla ortaya çıkan, neoklasik iktisadın bu “hastalıklı” haline getirilen eleştiriler çerçevesinde şekillenen kitap, iktisat ders kitaplarından başlayarak, hâkim düşünce sistematiğinde yeni ve matematiğe bağlı olmayan sosyal bir bakış öneriyor. İktisadın, sadece para ve matematik formülasyonlar olmadığının, neoliberalizmin doymak bilmez azgınlığına karşı başka bir iktisadın gerekliliğinin altını çiziyor.
İktisada farklı bir perspektiften bakmak, iktisatçıların yarattığı “illüzyonları” kavramak isteyenler için olduğu kadar, iktisat öğrencileri için de önemli bir kaynak.

1977’de İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde başladığı “İktisat Teorisi” yüksek lisans eğitimini, 2005 yılında “Egemen İktisat Teorisine Metodolojik Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamladı. 2004 yılında İFMC Yayınları tarafından yayımlanan Post Otistik İktisat (ed. Kaya Ardıç) adlı kitabın çevirisini yaptı. Çeşitli akademik faaliyetlerin ardından çalışma hayatına özel sektörde devam eden yazar, halen finans sektöründe yöneticilik yapıyor.  

Kitabın Adı İktisadı Değiştirmek
Alt Başlık Neoklasik İktisada Eleştirel Bir Yaklaşım
ISBN 9789750506116
Kapak Hieronymus Bosch, “The Conjuror” (Sihirbaz)
Yayın No İletişim - 1331
Dizi Araştırma-İnceleme - 226
Alan Ekonomi
Sayfa 230 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 195 gr
Perakende Satış Fiyatı 64,00 TL
Baskı 3. baskı - Ocak 2021 (1. baskı - Eylül 2008)
Editör Kıvanç Koçak
Yazar Gökmen Tarık Acar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Güzel
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset