Zeynep Savaşçın

Fransız felsefeci ve tarihçi Marcel Gauchet'in doktora öğrencisi olan çevirmen ve yazar.